"ประมงอุบลร่วมประชุมคณะทำงานจัดทำแผนบูรณาการอาหารปลอดภัยและศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาหารปลอดภัย” "


[2022-08-16] ประมงอำเภอ ตรวจติดตาม พื้นที่น้ำท่วม ตำบลไพบูลย์ อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอ.. [2022-08-16] “สุวัฒน์” ฟาร์มปลากัด สร้างอาชีพ.. [2022-08-16] การประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาการประมงในพื้นที่แม่น้ำโขงอย.. [2022-08-16] ประมงอุบลฯ ลุยเตรียมสถานที่ สำหรับจัดแสดงนิทรรศการด้านการประมง เนื่องใ.. [2022-08-16] ประมงอุบลฯ ร่วมประชุมคณะทำงานจัดทำชุดข้อมูลตามประเด็นปัญหาสำคัญของจังห.. [2022-08-16] ประมงอำเภอสิรินธร ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์.. [2022-08-16] ประมงอำเภอวารินชำราบ ร่วมกิจกรรม วันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิร.. [2022-08-16] ประมงอำเภอพิบูลมังสาหาร ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติประวัติ พระบรมราชิน.. [2022-08-16] ประมงอำเภอโพธิ์ไทรร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเพื่อเฉลิมพระเกียรติ.. [2022-08-16] ประมงเขื่องในร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชิน.. อ่านทั้งหมด 

"ประมงอุบลร่วมประชุมคณะทำงานจัดทำแผนบูรณาการอาหารปลอดภัยและศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาหารปลอดภัย” " 

 บริการประชาชน  เพาะเลี้ยง / ส่งเสริมเกษตรกร


"ประมงอุบลร่วมประชุมคณะทำงานจัดทำแผนบูรณาการอาหารปลอดภัยและศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาหารปลอดภัย” "
วันที่ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นายศุภกิตติ์ ใสกระจ่าง ประมงจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายประชุม ดวนใหญ่ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง เข้าร่วมประชุมคณะทำงานจัดทำแผนบูรณาการอาหารปลอดภัยและศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาหารปลอดภัย
 โดยการประชุมในครั้งนี้ มีวาระเพื่อพิจารณา ดังนี้ 1) มาตรการการจัดความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัยจากการบริโภคกัญชาในอาหาร 2) แผนบูรณาการอาหารปลอดภัยจังหวัดอุบลราชธานี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประกอบด้วยการจัดทำข้อมูลอาหารปลอดภัย การยกระดับมาตรการในการเปิดสถานประกอบการในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและ
เข้มงวด การส่งเสริมพัฒนาให้มีผลิตภัณฑ์อาหารลดโซเดียม (ปลาร้าลดโซเดียม) การส่งเสริม พัฒนาและเฝ้าระวังความ
ปลอดภัยอาหารบริเวณอาชีวศึกษา (UVC SQUARE) 3) เว็บไซต์ข้อมูลข่าวสารอาหารปลอดภัยจังหวัดอุบลราชธานี www.foodsafetyubon.com พร้อมนี้ ที่ประชุมได้ร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อพัฒนาการขับเคลื่อนแผนบูรณาการอาหารปลอดภัยของจังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องประชุม 8 อาคาร 3 ชั้น ๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนางสาวปารีณา อินทร์เพชร หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตร สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุม
 
#กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง
#สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี