ประมงอำเภอวารินชำราบ ตรวจเยี่ยมฟาร์มเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลาดุกเชิงพาณิชย์ อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี 


[2022-08-16] ประมงอำเภอ ตรวจติดตาม พื้นที่น้ำท่วม ตำบลไพบูลย์ อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอ.. [2022-08-16] “สุวัฒน์” ฟาร์มปลากัด สร้างอาชีพ.. [2022-08-16] การประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาการประมงในพื้นที่แม่น้ำโขงอย.. [2022-08-16] ประมงอุบลฯ ลุยเตรียมสถานที่ สำหรับจัดแสดงนิทรรศการด้านการประมง เนื่องใ.. [2022-08-16] ประมงอุบลฯ ร่วมประชุมคณะทำงานจัดทำชุดข้อมูลตามประเด็นปัญหาสำคัญของจังห.. [2022-08-16] ประมงอำเภอสิรินธร ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์.. [2022-08-16] ประมงอำเภอวารินชำราบ ร่วมกิจกรรม วันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิร.. [2022-08-16] ประมงอำเภอพิบูลมังสาหาร ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติประวัติ พระบรมราชิน.. [2022-08-16] ประมงอำเภอโพธิ์ไทรร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเพื่อเฉลิมพระเกียรติ.. [2022-08-16] ประมงเขื่องในร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชิน.. อ่านทั้งหมด 

ประมงอำเภอวารินชำราบ ตรวจเยี่ยมฟาร์มเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลาดุกเชิงพาณิชย์ อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี   

 บริการประชาชน  เพาะเลี้ยง / ส่งเสริมเกษตรกร


ประมงอำเภอวารินชำราบ ตรวจเยี่ยมฟาร์มเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลาดุกเชิงพาณิชย์ อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี                                         
 วันที่ 24 มิถุนายน 2565 นางสุภาพร  วัฒนสิทธิ์ ประมงอำเภอวารินชำราบ ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนฟาร์มเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลาดุกในบ่อดิน รายนาย สิทธิชัย  บรรเทา บ้านผำ ม.5 ตำบลโคกก่อง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี                                           
โดยเกษตรกรเลี้ยงปลาดุกพันธะสัญญากับบริษัทเบทาโกร มีบ่อจำนวน 6 บ่อ บ่อเลี้ยง 4 บ่อพื้นที่ 3 ไร่ บ่อน้ำดีจำนวน 1 บ่อ พื้นที่ 1ไร่  บ่อน้ำทิ้ง จำนวน 1 บ่อ พื้นที่ 1 ไร่ ผลผลิตจับประมาณ 35 ตันต่อปี ราคาประกัน 43 บาทต่อกิโลกรัม