ประมงอำเภอนาจะหลวย จัดกิจกรรม "ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการประมง" ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่อำเภอนาจะหลวย


[2022-08-16] ประมงอำเภอ ตรวจติดตาม พื้นที่น้ำท่วม ตำบลไพบูลย์ อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอ.. [2022-08-16] “สุวัฒน์” ฟาร์มปลากัด สร้างอาชีพ.. [2022-08-16] การประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาการประมงในพื้นที่แม่น้ำโขงอย.. [2022-08-16] ประมงอุบลฯ ลุยเตรียมสถานที่ สำหรับจัดแสดงนิทรรศการด้านการประมง เนื่องใ.. [2022-08-16] ประมงอุบลฯ ร่วมประชุมคณะทำงานจัดทำชุดข้อมูลตามประเด็นปัญหาสำคัญของจังห.. [2022-08-16] ประมงอำเภอสิรินธร ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์.. [2022-08-16] ประมงอำเภอวารินชำราบ ร่วมกิจกรรม วันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิร.. [2022-08-16] ประมงอำเภอพิบูลมังสาหาร ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติประวัติ พระบรมราชิน.. [2022-08-16] ประมงอำเภอโพธิ์ไทรร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเพื่อเฉลิมพระเกียรติ.. [2022-08-16] ประมงเขื่องในร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชิน.. อ่านทั้งหมด 

ประมงอำเภอนาจะหลวย จัดกิจกรรม "ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการประมง" ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่อำเภอนาจะหลวย 

 บริการประชาชน  เพาะเลี้ยง / ส่งเสริมเกษตรกร


    ประมงอำเภอนาจะหลวย จัดกิจกรรม "ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการประมง" ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่อำเภอนาจะหลวย
     วันที่ 23 มิถุนายน 2565 นายศุภวัฒน์ เที่ยงผดุง ประมงอำเภอนาจะหลวย จัดกิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการประมง ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 30 ราย
ณ ศพก.เครือข่ายด้านการประมง ปี 2560 นายจำเนียร กิ่งพุ่ม  หมู่ 17 ตำบลนาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี
     โดยวันนี้ประมงอำเภอฯ ได้ถ่ายทอดความรู้ ส่งเสริมอาชีพด้านการประมงให้เกษตรกรสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการพัฒนาแปลงเกษตรของตนเอง ดังนี้
     1. การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชนิดต่างๆ เช่นปลาตะเพียน ปลานิล ปลาดุก การดูแลสัตว์น้ำ โรคสัตวน้ำ
     2.การสร้างอาหารธรรมชาติลดต้นทุนการผลิต จากการทำฟางหมัก หญ้าหมัก หญ้าเนเปียร์
     นอกจากนี้ประมงอำเภอได้สนับสนุนพันธุ์ปลา เพื่อกระตุ้นฤดูกาลเลี้ยงปลา แก่เกษตรกร รายละ 1 ถุง