ประมงอุบลฯ...เปิดตลาด Fisherman Market สร้างช่องทางกระจายผลิตภัณฑ์ และสินค้าประมง สู่ผู้บริโภคโดยตรง


[2022-08-16] ประมงอำเภอ ตรวจติดตาม พื้นที่น้ำท่วม ตำบลไพบูลย์ อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอ.. [2022-08-16] “สุวัฒน์” ฟาร์มปลากัด สร้างอาชีพ.. [2022-08-16] การประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาการประมงในพื้นที่แม่น้ำโขงอย.. [2022-08-16] ประมงอุบลฯ ลุยเตรียมสถานที่ สำหรับจัดแสดงนิทรรศการด้านการประมง เนื่องใ.. [2022-08-16] ประมงอุบลฯ ร่วมประชุมคณะทำงานจัดทำชุดข้อมูลตามประเด็นปัญหาสำคัญของจังห.. [2022-08-16] ประมงอำเภอสิรินธร ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์.. [2022-08-16] ประมงอำเภอวารินชำราบ ร่วมกิจกรรม วันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิร.. [2022-08-16] ประมงอำเภอพิบูลมังสาหาร ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติประวัติ พระบรมราชิน.. [2022-08-16] ประมงอำเภอโพธิ์ไทรร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเพื่อเฉลิมพระเกียรติ.. [2022-08-16] ประมงเขื่องในร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชิน.. อ่านทั้งหมด 

ประมงอุบลฯ...เปิดตลาด Fisherman Market สร้างช่องทางกระจายผลิตภัณฑ์ และสินค้าประมง สู่ผู้บริโภคโดยตรง 

 บริการประชาชน  เพาะเลี้ยง / ส่งเสริมเกษตรกร


ประมงอุบลฯ...เปิดตลาด Fisherman Market สร้างช่องทางกระจายผลิตภัณฑ์ และสินค้าประมง สู่ผู้บริโภคโดยตรง

วันนี้ (23 มิถุนายน 2565) นายประชุม ดวนใหญ่ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง พร้อมด้วยนางสาวกานต์รวี รักผล ประมงจังหวัดสิรินธร และเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพฯ ลุยเปิดตลาด...ภายใต้ธีม Fisherman Market@UBON เพื่อสร้างช่องทางกระจายผลิตภัณฑ์ และสินค้าประมง สู่ผู้บริโภค ภายใต้งาน “วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2565” ณ ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน

ซึ่งในงานวันนี้ “วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลาส้มบ้านคำกลาง” จากอำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี และเป็นกลุ่มฯ ที่ชนะเลิศรางวัลสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขาการแปรรูปสัตว์น้ำ ประจำปี 2565 นำผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ผ่านการรับรองมาตรฐานมาจำหน่ายในงานด้วย อาทิเช่น  ปลาแก้วแห้ง ปลาส้มปลาตะเพียน ปลาส้มปลาเทโพ (ปลาปึ่ง) ปลาส้มปลากาดำ (ปลาอีตู๋) ปลาส้มปลาตองกราย และปลาแผ่นแดดเดียว ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ถูกสุขลักษณะ และปลอดภัยต่อผู้บริโภค  ตลอดจนสามารถสร้างอาชีพประมงที่ยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี และกระจายไปในพื้นที่ต่างจังหวัด โดยการจำหน่ายสินค้าในวันนี้ มียอดรวมรายได้จากการจำหน่ายทั้งสิ้น 5,000 บาท

#Fisherman Market @Ubon
#กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง
#สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี