ยิ่งใหญ่! ประมงอุบลฯ ร่วมเปิดงานข้าวและชาวนาฯ นำเสนอนิทรรศการการเลี้ยงปลาในนาข้าว ลดต้นทุนเกษตรกร


[2022-08-16] ประมงอำเภอ ตรวจติดตาม พื้นที่น้ำท่วม ตำบลไพบูลย์ อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอ.. [2022-08-16] “สุวัฒน์” ฟาร์มปลากัด สร้างอาชีพ.. [2022-08-16] การประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาการประมงในพื้นที่แม่น้ำโขงอย.. [2022-08-16] ประมงอุบลฯ ลุยเตรียมสถานที่ สำหรับจัดแสดงนิทรรศการด้านการประมง เนื่องใ.. [2022-08-16] ประมงอุบลฯ ร่วมประชุมคณะทำงานจัดทำชุดข้อมูลตามประเด็นปัญหาสำคัญของจังห.. [2022-08-16] ประมงอำเภอสิรินธร ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์.. [2022-08-16] ประมงอำเภอวารินชำราบ ร่วมกิจกรรม วันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิร.. [2022-08-16] ประมงอำเภอพิบูลมังสาหาร ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติประวัติ พระบรมราชิน.. [2022-08-16] ประมงอำเภอโพธิ์ไทรร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเพื่อเฉลิมพระเกียรติ.. [2022-08-16] ประมงเขื่องในร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชิน.. อ่านทั้งหมด 

ยิ่งใหญ่! ประมงอุบลฯ ร่วมเปิดงานข้าวและชาวนาฯ นำเสนอนิทรรศการการเลี้ยงปลาในนาข้าว ลดต้นทุนเกษตรกร 

 บริการประชาชน  เพาะเลี้ยง / ส่งเสริมเกษตรกร


ยิ่งใหญ่! ประมงอุบลฯ ร่วมเปิดงานข้าวและชาวนาฯ นำเสนอนิทรรศการการเลี้ยงปลาในนาข้าว ลดต้นทุนเกษตรกร

 วันนี้ (23 มิถุนายน 2565) เวลา 10.00 น. นายศุภกิตติ์ ใสกระจ่าง ประมงจังหวัดอุบลราชธานี ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมประมง พร้อมด้วย นายประชุม ดวนใหญ่ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง นางสาวกานต์รวี รักผล ประมงอำเภอสิรินธร และเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ร่วมพิธีเปิดงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2565 ณ ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน

งานดังกล่าวจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 23 – 25 มิถุนายน 2565  ภายในงานมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมจัดนิทรรศการ อาทิเช่น นิทรรศการด้านข้าว หม่อนไหม ปศุสัตว์ และนำเสนอเทคโนโลยีทางการเกษตรที่ช่วยลดต้นทุน ตลอดจนการฝึกอาชีพและสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร เพื่อให้ประชาชนได้รำลึกถึงความสำคัญของข้าว ในฐานะพืชที่หล่อเลี้ยงชีวิตคนไทยมาอย่างยาวนาน ตลอดจนเผยแพร่องค์ความรู้เทคโนโลยีการผลิตข้าวครบวงจร สร้างความภาคภูมิใจให้กับชาวนา และยุวชนชาวนา ที่จะเป็นผู้สืบทอดการปลูกข้าวต่อไปในอนาคต

ในการนี้สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี  นำเสนอนิทรรศการมีชีวิต ภายใต้ธีม “การเลี้ยงปลาในนาข้าว” และการจัดแสดงบอร์ดนิทรรศการถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง การเลี้ยงปลากินพืชด้วยหญ้าเนเปียร์ การสร้างอาหารธรรมชาติลดต้นทุนการผลิต การเลี้ยงปลากินพืชในบ่อดิน  และการเลี้ยงปลาในนาข้าว แจกแผ่นพับให้ข้อมูลด้านการเลี้ยงปลา กุ้งฝอย กบ ข้อมูลวิชาการด้านการประมง และแจกแหนแดง

และในโอกาสนี้ นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานในพิธี ได้มอบรางวัลแก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2565  จำนวน 2 กลุ่ม ซึ่งเป็นกลุ่มเกษตรกรด้านการประมง จำนวน 1 กลุ่ม ได้แก่สถาบันเกษตรกร สาขาการแปรรูปสัตว์น้ำ “วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลาส้มบ้านคำกลาง” ตำบลฝางคำ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 


#วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2565
#วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลาส้มบ้านคำกลาง
#ประมงอำเภอสิรินธร
#กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง
#สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี