ประมงอำเภอพิบูลมังสาหาร ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้การทำฟาร์มอนุบาลลูกปลา ที่ดีให้ได้มาตราฐาน จีเอพี (GAP) และการออกหนังสือกำกับการจำหน่ายลูกพันธุ์สัตว์น้ำ(FMD)


[2022-08-16] ประมงอำเภอ ตรวจติดตาม พื้นที่น้ำท่วม ตำบลไพบูลย์ อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอ.. [2022-08-16] “สุวัฒน์” ฟาร์มปลากัด สร้างอาชีพ.. [2022-08-16] การประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาการประมงในพื้นที่แม่น้ำโขงอย.. [2022-08-16] ประมงอุบลฯ ลุยเตรียมสถานที่ สำหรับจัดแสดงนิทรรศการด้านการประมง เนื่องใ.. [2022-08-16] ประมงอุบลฯ ร่วมประชุมคณะทำงานจัดทำชุดข้อมูลตามประเด็นปัญหาสำคัญของจังห.. [2022-08-16] ประมงอำเภอสิรินธร ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์.. [2022-08-16] ประมงอำเภอวารินชำราบ ร่วมกิจกรรม วันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิร.. [2022-08-16] ประมงอำเภอพิบูลมังสาหาร ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติประวัติ พระบรมราชิน.. [2022-08-16] ประมงอำเภอโพธิ์ไทรร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเพื่อเฉลิมพระเกียรติ.. [2022-08-16] ประมงเขื่องในร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชิน.. อ่านทั้งหมด 

ประมงอำเภอพิบูลมังสาหาร ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้การทำฟาร์มอนุบาลลูกปลา ที่ดีให้ได้มาตราฐาน จีเอพี (GAP) และการออกหนังสือกำกับการจำหน่ายลูกพันธุ์สัตว์น้ำ(FMD) 

 บริการประชาชน  เพาะเลี้ยง / ส่งเสริมเกษตรกร


สำนักงานประมงอำเภอพิบูลมังสาหาร
วันที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น.นายบัญญัติ ไฝ่จิต ประมงอำเภอพิบูลมังสาหาร ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้การทำฟาร์มอนุบาลลูกปลา ที่ดีให้ได้มาตราฐาน จีเอพี (GAP) และการออกหนังสือกำกับการจำหน่ายลูกพันธุ์สัตว์น้ำ(FMD)ฟาร์มน้ำทิพย์พันธูปลา(นายประยุร นาวา)บ้านอ่างศิลา ตำบลอ่างศิลา อำเภอพิบูลฯ จากการสอบถามเรื่องการจำหน่ายลูกพันธุ์พบว่าช่วงนี้จำหน่ายได้น้อยเนื่องมาจากฝนทิ้งช่วงและด่านประเพณีตามชายแดนยังไม่เปิดทำฝห้จำหน่ายลูกพันธุ์ได้น้อย