กิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาลงสู่แหล่งน้ำโครงการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำ ประจำปี 2565 จำนวน 81,020 ตัว


[2022-06-24] ประชุมชี้แจงให้ความรู้งานประกันสังคมแก่นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตนและผ.. [2022-06-24] ประมงอำเภอโขงเจียม ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานคลินิกเกษต.. [2022-06-24] ประมงอุบลฯ เข้าร่วมการฝึกซ้อมแผนเตรียมเผชิญเหตุรับมือสถานการณ์อุทกภัย.. [2022-06-24] ประมงอำเภอวารินชำราบ ตรวจเยี่ยมฟาร์มเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลาดุกเชิงพาณิ.. [2022-06-24] ประมงอำเภอน้ำยืน ร่วมบูรณาการ ภาคีเครือข่ายกับ กศน.อำเภอน้ำยืน.. [2022-06-24] ประมงอำเภอนาจะหลวย จัดกิจกรรม "ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการประมง" ให้แก่เก.. [2022-06-24] ประมงอุบลฯ...เปิดตลาด Fisherman Market สร้างช่องทางกระจายผลิตภัณฑ์ และ.. [2022-06-24] ยิ่งใหญ่! ประมงอุบลฯ ร่วมเปิดงานข้าวและชาวนาฯ นำเสนอนิทรรศการการเลี้ยง.. [2022-06-23] ประมงอำเภอพิบูลมังสาหาร ร่วมกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่นที่ พอ.สว.และหน่วย.. [2022-06-23] ประมงอำเภอพิบูลมังสาหาร ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู.. อ่านทั้งหมด 

กิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาลงสู่แหล่งน้ำโครงการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำ ประจำปี 2565 จำนวน 81,020 ตัว 

 บริการประชาชน  บริหารจัดการทรัพยากรประมง


 วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2565 จ่าเอกศักดา สมศรี ประมงอำเภอโขงเจียม ร่วมกับนายประสิทธิ์ เชี่ยวชาญธนกิจ นักวิชาการประมงชำนาญการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดยโสธร นายสำราญ  แก่นโสม นายก อบต.นาโพธิ์กลาง นางอรทัย  บุญสืบกลาง  ผอ. รร.นาโพธิ์กลาง นำนักเรียน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมปล่อยพันธุ์ปลาลงสู่แหล่งน้ำโครงการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำ ประจำปี 2565 จำนวน 81,020 ตัว ประกอบด้วย
 ปลาไน 30,000 ตัว
 ปลาตะเพียนขาว 40,000 ตัว
 ปลานิล 10,000 ตัว
 ปลากระโห้เทศ 500 ตัว
 ปลาจีน 500 ตัว
 ปลาบึก 20 ตัว