บูรณางานเคลื่อนที่ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ครั้งที่ 11/2565


[2022-06-24] ประชุมชี้แจงให้ความรู้งานประกันสังคมแก่นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตนและผ.. [2022-06-24] ประมงอำเภอโขงเจียม ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานคลินิกเกษต.. [2022-06-24] ประมงอุบลฯ เข้าร่วมการฝึกซ้อมแผนเตรียมเผชิญเหตุรับมือสถานการณ์อุทกภัย.. [2022-06-24] ประมงอำเภอวารินชำราบ ตรวจเยี่ยมฟาร์มเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลาดุกเชิงพาณิ.. [2022-06-24] ประมงอำเภอน้ำยืน ร่วมบูรณาการ ภาคีเครือข่ายกับ กศน.อำเภอน้ำยืน.. [2022-06-24] ประมงอำเภอนาจะหลวย จัดกิจกรรม "ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการประมง" ให้แก่เก.. [2022-06-24] ประมงอุบลฯ...เปิดตลาด Fisherman Market สร้างช่องทางกระจายผลิตภัณฑ์ และ.. [2022-06-24] ยิ่งใหญ่! ประมงอุบลฯ ร่วมเปิดงานข้าวและชาวนาฯ นำเสนอนิทรรศการการเลี้ยง.. [2022-06-23] ประมงอำเภอพิบูลมังสาหาร ร่วมกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่นที่ พอ.สว.และหน่วย.. [2022-06-23] ประมงอำเภอพิบูลมังสาหาร ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู.. อ่านทั้งหมด 

บูรณางานเคลื่อนที่ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ครั้งที่ 11/2565 

 บริการประชาชน  เพาะเลี้ยง / ส่งเสริมเกษตรกร


บูรณางานเคลื่อนที่ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ครั้งที่ 11/2565

  วันนี้ (26 พฤษภาคม 2565) เวลา 09.30 น. นายศุภกิตติ์ ใสกระจ่าง ประมงจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายบัญญัติ ไฝ่จิต ประมงอำเภอพิบูลมังสาหาร พร้อมด้วยเจ้าหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ออกหน่วยบริการภายใต้โครงการจังหวัดเคลื่อน "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม ตำบลหนามแท่ง อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี โดยการจัดกิจกรรมวันนี้ได้รับเกียรติจากนายทรงพล วิชัยขัทคะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน 

    สำหรับโครงการจังหวัดเคลื่อนที่เป็นโครงการที่จังหวัดจัดขึ้นทุกเดือน เพื่อนำส่วนราชการออกให้บริการประชาชนในด้านต่างๆ รับทราบปัญหาอื่นในพื้นที่ เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงที และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ถูกต้อง

    โดยในครั้งนี้ สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี ได้ดำเนินกิจกรรม ดังนี้
1.จัดแสดงนิทรรศการ ถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่อง การสร้างอาหารธรรมชาติ การเลี้ยงปลาในกระชังบก การใช้แหนแดงเลี้ยงปลากินพืช โรคสัตว์น้ำ และเครื่องมือประมงผิดกฎหมาย
2.แจกแผ่นพับให้ข้อมูลด้านการเลี้ยงปลา
3.สนับสนุนลูกพันธ์สัตว์น้ำ,แหนแดง
และในโอกาสนี้ นายบัญญัติ ไฝ่จิต ประมงอำเภอพิบูลมังสาหารได้เป็นตัวแทนมอบลูกพันธุ์สัตว์น้ำให้แก่ตัวแทนผู้นำชุมชนเพื่อไปปล่อยในแหล่งน้ำสาธารณะ จำนวน 20 ถุง โดยลูกพันธุ์สัตว์น้ำดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดอุบลราชธานี 

#กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง
#สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี