การประชุมประจำเดือนพฤษภาคม ครั้งที่ 5/2565 ณ สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี


[2022-06-24] ประชุมชี้แจงให้ความรู้งานประกันสังคมแก่นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตนและผ.. [2022-06-24] ประมงอำเภอโขงเจียม ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานคลินิกเกษต.. [2022-06-24] ประมงอุบลฯ เข้าร่วมการฝึกซ้อมแผนเตรียมเผชิญเหตุรับมือสถานการณ์อุทกภัย.. [2022-06-24] ประมงอำเภอวารินชำราบ ตรวจเยี่ยมฟาร์มเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลาดุกเชิงพาณิ.. [2022-06-24] ประมงอำเภอน้ำยืน ร่วมบูรณาการ ภาคีเครือข่ายกับ กศน.อำเภอน้ำยืน.. [2022-06-24] ประมงอำเภอนาจะหลวย จัดกิจกรรม "ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการประมง" ให้แก่เก.. [2022-06-24] ประมงอุบลฯ...เปิดตลาด Fisherman Market สร้างช่องทางกระจายผลิตภัณฑ์ และ.. [2022-06-24] ยิ่งใหญ่! ประมงอุบลฯ ร่วมเปิดงานข้าวและชาวนาฯ นำเสนอนิทรรศการการเลี้ยง.. [2022-06-23] ประมงอำเภอพิบูลมังสาหาร ร่วมกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่นที่ พอ.สว.และหน่วย.. [2022-06-23] ประมงอำเภอพิบูลมังสาหาร ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู.. อ่านทั้งหมด 

การประชุมประจำเดือนพฤษภาคม ครั้งที่ 5/2565 ณ สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี 


การประชุมประจำเดือนพฤษภาคม ครั้งที่ 5/2565

วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 เวลา 13:30 น. นายศุภกิตติ์ ใสกระจ่าง ประมงจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี และประมงอำเภอในพื้นที่ร่วมประชุมประจำเดือนพฤษภาคม ครั้งที่ 5/2565 ณ สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี(หลังเก่า) และ
ช่องทางออนไลน์ (Google Meet) เพื่อชี้แจงข้อราชการ และรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมสำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี