ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ รับคำขอต่ออายุทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1-5)


[2022-06-24] ประชุมชี้แจงให้ความรู้งานประกันสังคมแก่นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตนและผ.. [2022-06-24] ประมงอำเภอโขงเจียม ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานคลินิกเกษต.. [2022-06-24] ประมงอุบลฯ เข้าร่วมการฝึกซ้อมแผนเตรียมเผชิญเหตุรับมือสถานการณ์อุทกภัย.. [2022-06-24] ประมงอำเภอวารินชำราบ ตรวจเยี่ยมฟาร์มเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลาดุกเชิงพาณิ.. [2022-06-24] ประมงอำเภอน้ำยืน ร่วมบูรณาการ ภาคีเครือข่ายกับ กศน.อำเภอน้ำยืน.. [2022-06-24] ประมงอำเภอนาจะหลวย จัดกิจกรรม "ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการประมง" ให้แก่เก.. [2022-06-24] ประมงอุบลฯ...เปิดตลาด Fisherman Market สร้างช่องทางกระจายผลิตภัณฑ์ และ.. [2022-06-24] ยิ่งใหญ่! ประมงอุบลฯ ร่วมเปิดงานข้าวและชาวนาฯ นำเสนอนิทรรศการการเลี้ยง.. [2022-06-23] ประมงอำเภอพิบูลมังสาหาร ร่วมกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่นที่ พอ.สว.และหน่วย.. [2022-06-23] ประมงอำเภอพิบูลมังสาหาร ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู.. อ่านทั้งหมด 

  ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ รับคำขอต่ออายุทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1-5) 

 บริการประชาชน  เพาะเลี้ยง / ส่งเสริมเกษตรกร


  ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ รับคำขอต่ออายุทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1-5)
     วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 นางสาวบุญเลี้ยง ทองหุล ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ รับคำขอต่ออายุทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1-5) ในเขตพื้นที่ตำบลท่าช้าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 4 ราย ณ ที่ว่าการอำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี
     ซึ่งเป็นเกษตรกรที่เลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยในบ่อดินเชิงพาณิชย์แบบเกษตรพันธสัญญากับบริษัท เบทาโกร โดยแต่ละรายจะทำการเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุย ปีละ 2 ครั้งๆละ 100,000 ตัว รวม 200,000 ตัว สามารถจับผลผลิตได้ประมาณ 30,000 กก. โดยบริษัทรับซื้อคืนในกก. ละ 43 บ.