ประมงอุบลฯ เดินหน้าประชาสัมพันธ์มาตราการคุ้มครองสัตว์น้ำจืดมีไข่ “ฤดูน้ำเเดงปี 2565” 


[2022-06-24] ประชุมชี้แจงให้ความรู้งานประกันสังคมแก่นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตนและผ.. [2022-06-24] ประมงอำเภอโขงเจียม ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานคลินิกเกษต.. [2022-06-24] ประมงอุบลฯ เข้าร่วมการฝึกซ้อมแผนเตรียมเผชิญเหตุรับมือสถานการณ์อุทกภัย.. [2022-06-24] ประมงอำเภอวารินชำราบ ตรวจเยี่ยมฟาร์มเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลาดุกเชิงพาณิ.. [2022-06-24] ประมงอำเภอน้ำยืน ร่วมบูรณาการ ภาคีเครือข่ายกับ กศน.อำเภอน้ำยืน.. [2022-06-24] ประมงอำเภอนาจะหลวย จัดกิจกรรม "ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการประมง" ให้แก่เก.. [2022-06-24] ประมงอุบลฯ...เปิดตลาด Fisherman Market สร้างช่องทางกระจายผลิตภัณฑ์ และ.. [2022-06-24] ยิ่งใหญ่! ประมงอุบลฯ ร่วมเปิดงานข้าวและชาวนาฯ นำเสนอนิทรรศการการเลี้ยง.. [2022-06-23] ประมงอำเภอพิบูลมังสาหาร ร่วมกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่นที่ พอ.สว.และหน่วย.. [2022-06-23] ประมงอำเภอพิบูลมังสาหาร ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู.. อ่านทั้งหมด 

ประมงอุบลฯ เดินหน้าประชาสัมพันธ์มาตราการคุ้มครองสัตว์น้ำจืดมีไข่ “ฤดูน้ำเเดงปี 2565”  

 บริการประชาชน  บริหารจัดการทรัพยากรประมง


ประมงอุบลฯ เดินหน้าประชาสัมพันธ์มาตราการคุ้มครองสัตว์น้ำจืดมีไข่ “ฤดูน้ำเเดงปี 2565” 

วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น.

นายศุภกิตติ์  ใสกระจ่าง ประมงจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้นายสุวิทย์  พัชนี  นักวิชาการประมง กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ร่วมกับนายศุภกิจ  คำแก้ว  หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนปากมูล (อุบลราชธานี) และคณะ ผู้นำท้องที่  ชาวประมง จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์มาตรการคุ้มครองสัตว์น้ำจืดมีไข่ “ฤดูน้ำแดง ปี 2565” ณ บริเวณแม่น้ำมูล หาดบุ่งสระพัง บ้านปากน้ำ หมู่ที่ 3,10 ตำบลกุดลาด อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ การปักธงแสดงแนวเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ

โดยพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี 
?ห้ามใช้เครื่องมือทำการประมงหรือวิธีใดๆ ในที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565

โดยเครื่องมือ วิธีการทำการประมงที่อนุญาตให้สามารถทำการประมงในฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ได้ มีดังนี้
1.เบ็ดทุกชนิด ยกเว้น เบ็ดราว เบ็ดพวงที่ทำการประมงโดยวิธีการกระชาก หรือการใช้เครื่องมืออื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
2.ตะแกรง สวิง ช้อน ยอ หรือชนาง ซึ่งมีขนาดปากกว้างไม่เกิน 2 เมตร และไม่ทำการประมงด้วยวิธีประดาตั้งแต่สามเครื่องมือขึ้นไป
3.สุ่ม ฉมวก และส้อม
4.ไซ ตุ้ม อีจู้ ลัน
5.แหที่มีความลึกไม่เกิน 6 ศอก (3 เมตร)

เพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำ ประชาชนทุกคน ต้องรู้จักตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรที่มีอยู่รู้จักใช้ ร่วมกันดูแลและรักษาไว้ให้มีอยู่อย่างยั่งยืนเพื่อลูกหลานของตนต่อไป

ทั้งนี้ ได้ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจมาตรการคุ้มครองสัตว์น้ำจืดมีไข่ฯ ให้กับชาวประมงในเเม่น้ำมูลได้รับทราบกันอย่างทั่วถึง