ประมงอำเภอพิบูลมังสาหาร รับคำขอใบอนุญาตเลี้ยงปลากระชัง และเกษตรกรตำบลไร่ใต้ อำเภอพิบูลฯมาติดต่อขอบัตรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ


[2022-06-24] ประชุมชี้แจงให้ความรู้งานประกันสังคมแก่นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตนและผ.. [2022-06-24] ประมงอำเภอโขงเจียม ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานคลินิกเกษต.. [2022-06-24] ประมงอุบลฯ เข้าร่วมการฝึกซ้อมแผนเตรียมเผชิญเหตุรับมือสถานการณ์อุทกภัย.. [2022-06-24] ประมงอำเภอวารินชำราบ ตรวจเยี่ยมฟาร์มเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลาดุกเชิงพาณิ.. [2022-06-24] ประมงอำเภอน้ำยืน ร่วมบูรณาการ ภาคีเครือข่ายกับ กศน.อำเภอน้ำยืน.. [2022-06-24] ประมงอำเภอนาจะหลวย จัดกิจกรรม "ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการประมง" ให้แก่เก.. [2022-06-24] ประมงอุบลฯ...เปิดตลาด Fisherman Market สร้างช่องทางกระจายผลิตภัณฑ์ และ.. [2022-06-24] ยิ่งใหญ่! ประมงอุบลฯ ร่วมเปิดงานข้าวและชาวนาฯ นำเสนอนิทรรศการการเลี้ยง.. [2022-06-23] ประมงอำเภอพิบูลมังสาหาร ร่วมกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่นที่ พอ.สว.และหน่วย.. [2022-06-23] ประมงอำเภอพิบูลมังสาหาร ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู.. อ่านทั้งหมด 

ประมงอำเภอพิบูลมังสาหาร รับคำขอใบอนุญาตเลี้ยงปลากระชัง และเกษตรกรตำบลไร่ใต้ อำเภอพิบูลฯมาติดต่อขอบัตรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 

 บริการประชาชน  เพาะเลี้ยง / ส่งเสริมเกษตรกร


สำนักงานประมงอำเภอพิบูลมังสาหาร
วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 เวลา14.00น.นายบัญญัติ ไฝ่จิต ประมงอำเภอพิบูลมังสาหาร รับคำขอใบอนุญาตเลี้ยงปลากระชัง และเกษตรกรตำบลไร่ใต้ อำเภอพิบูลฯมาติดต่อขอบัตรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของกรมประมงเนื่องด้วยเกษตรกรได้เลี้ยงปลาดุกให้กับบริษัทเบทาโกและต้องใช้เอกสารแนบในการทำสัญญาซึ่งทางประมงอำเภอได้ติดต่อประสานทางกลุ่มส่งเสริมเพื่อขอทำบัตร และทางผู้ใหญ่บ้านโนนคูณน้อยมาประสานทางประมงอำเภอเพื่อร่วมทดสอบความพร้อมแพท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของกลุ่มชุมชนประมงท้องถิ่นก่อนใช้รับนักท่องเที่ยวต่อไป