สำนักงานประมงจังหวัดฯ จัดอบรมโครงการส่งเสริมการเลี้ยงปลาในนาข้าวอินทรีย์ รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565


[2022-06-24] ประชุมชี้แจงให้ความรู้งานประกันสังคมแก่นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตนและผ.. [2022-06-24] ประมงอำเภอโขงเจียม ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานคลินิกเกษต.. [2022-06-24] ประมงอุบลฯ เข้าร่วมการฝึกซ้อมแผนเตรียมเผชิญเหตุรับมือสถานการณ์อุทกภัย.. [2022-06-24] ประมงอำเภอวารินชำราบ ตรวจเยี่ยมฟาร์มเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลาดุกเชิงพาณิ.. [2022-06-24] ประมงอำเภอน้ำยืน ร่วมบูรณาการ ภาคีเครือข่ายกับ กศน.อำเภอน้ำยืน.. [2022-06-24] ประมงอำเภอนาจะหลวย จัดกิจกรรม "ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการประมง" ให้แก่เก.. [2022-06-24] ประมงอุบลฯ...เปิดตลาด Fisherman Market สร้างช่องทางกระจายผลิตภัณฑ์ และ.. [2022-06-24] ยิ่งใหญ่! ประมงอุบลฯ ร่วมเปิดงานข้าวและชาวนาฯ นำเสนอนิทรรศการการเลี้ยง.. [2022-06-23] ประมงอำเภอพิบูลมังสาหาร ร่วมกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่นที่ พอ.สว.และหน่วย.. [2022-06-23] ประมงอำเภอพิบูลมังสาหาร ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู.. อ่านทั้งหมด 

สำนักงานประมงจังหวัดฯ จัดอบรมโครงการส่งเสริมการเลี้ยงปลาในนาข้าวอินทรีย์ รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565  

 บริการประชาชน  เพาะเลี้ยง / ส่งเสริมเกษตรกร


สำนักงานประมงจังหวัดฯ จัดอบรมโครงการส่งเสริมการเลี้ยงปลาในนาข้าวอินทรีย์
 วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.00 น. นายประชุม ดวนใหญ่ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง มอบหมายให้ นายบัญชา ไกยสิทธิ์ นักวิชาการประมง พร้อมด้วยนายบัญญัติ ไฝ่จิต ประมงอำเภอพิบูลมังสาหาร จัดอบรมโครงการส่งเสริมการเลี้ยงปลาในนาข้าวอินทรีย์ งบกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ปี 2565  ณ สำนักงานเกษตรอำเภอตาลสุม อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีวิทยากรจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดอุบลราชธานี ถ่ายทอดความรู้เรื่องหลักการเลี้ยงปลาในนาข้าวอินทรีย์ และวิทยากรจากสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานีถ่ายทอดความรู้เรื่องการจัดทำบัญชีรับจ่ายในครัวเรือน และต้นทุนการประกอบอาชีพ ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯจำนวน 20 ราย

#กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง 
#สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี