ประชุมเตรียมความพร้อมเปิดร้านค้า Fisherman Shop @Ubon Ratchathani


[2022-06-24] ประชุมชี้แจงให้ความรู้งานประกันสังคมแก่นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตนและผ.. [2022-06-24] ประมงอำเภอโขงเจียม ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานคลินิกเกษต.. [2022-06-24] ประมงอุบลฯ เข้าร่วมการฝึกซ้อมแผนเตรียมเผชิญเหตุรับมือสถานการณ์อุทกภัย.. [2022-06-24] ประมงอำเภอวารินชำราบ ตรวจเยี่ยมฟาร์มเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลาดุกเชิงพาณิ.. [2022-06-24] ประมงอำเภอน้ำยืน ร่วมบูรณาการ ภาคีเครือข่ายกับ กศน.อำเภอน้ำยืน.. [2022-06-24] ประมงอำเภอนาจะหลวย จัดกิจกรรม "ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการประมง" ให้แก่เก.. [2022-06-24] ประมงอุบลฯ...เปิดตลาด Fisherman Market สร้างช่องทางกระจายผลิตภัณฑ์ และ.. [2022-06-24] ยิ่งใหญ่! ประมงอุบลฯ ร่วมเปิดงานข้าวและชาวนาฯ นำเสนอนิทรรศการการเลี้ยง.. [2022-06-23] ประมงอำเภอพิบูลมังสาหาร ร่วมกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่นที่ พอ.สว.และหน่วย.. [2022-06-23] ประมงอำเภอพิบูลมังสาหาร ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู.. อ่านทั้งหมด 

ประชุมเตรียมความพร้อมเปิดร้านค้า Fisherman Shop @Ubon Ratchathani 


ก.พสป. บูรณางานร่วมกับ ก.บยศ. เตรียมความพร้อมเปิดร้านค้า Fisherman Shop @Ubon Ratchathani

วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี เวลา 09.00 น. นายประชุม ดวนใหญ่ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง พร้อมด้วยนางเพชรรัตน์ สมเสนาะ หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ และเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี ประชุมเตรียมความพร้อมการเปิดร้านค้า Fisherman Shop@Ubon Ratchathani ที่จะเปิดพร้อมกันทั่วประเทศ ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ซึ่งวันนี้จะมีการลงพื้นที่เพื่อจัดเตรียมสถานที่อีกครั้ง เวลา 13.00 น. และซ้อมใหญ่ในเวลา 15.00 น.
 
ความพร้อมกิจกรรมเปิดร้านฯ มีดังนี้
- ดำเนินการเตรียมความพร้อมด้านสถานที่,โครงสร้างเรียบร้อยแล้ว
- ดำเนินการประสานกลุ่มเกษตรกรที่นำสินค้าเข้ามาขายเรียบร้อยแล้ว 
- วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลาส้มบ้านคำกลาง ได้นำสินค้าและผลิตภัณฑ์แปรรูปสัตว์น้ำ ปลาแก้วแห้ง ปลาแผ่นแดดเดียว จำนวน 50 ถุง เข้ามาเพื่อเตรียมวางจำหน่ายแล้ว ส่วนผลิตภัณฑ์ปลาส้ม จะนำเข้ามาเพื่อวางจำหน่ายในวันพรุ่งนี้เช้า 
- การตกแต่งสถานที่ร้านฯ เพิ่มเติม อยู่ระหว่างการดำเนินการ

#กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการประมง
#สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี