ประมงอำเภอวารินชำราบ  ติดตามผลการดำเนินโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2565


[2022-06-24] ประชุมชี้แจงให้ความรู้งานประกันสังคมแก่นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตนและผ.. [2022-06-24] ประมงอำเภอโขงเจียม ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานคลินิกเกษต.. [2022-06-24] ประมงอุบลฯ เข้าร่วมการฝึกซ้อมแผนเตรียมเผชิญเหตุรับมือสถานการณ์อุทกภัย.. [2022-06-24] ประมงอำเภอวารินชำราบ ตรวจเยี่ยมฟาร์มเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลาดุกเชิงพาณิ.. [2022-06-24] ประมงอำเภอน้ำยืน ร่วมบูรณาการ ภาคีเครือข่ายกับ กศน.อำเภอน้ำยืน.. [2022-06-24] ประมงอำเภอนาจะหลวย จัดกิจกรรม "ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการประมง" ให้แก่เก.. [2022-06-24] ประมงอุบลฯ...เปิดตลาด Fisherman Market สร้างช่องทางกระจายผลิตภัณฑ์ และ.. [2022-06-24] ยิ่งใหญ่! ประมงอุบลฯ ร่วมเปิดงานข้าวและชาวนาฯ นำเสนอนิทรรศการการเลี้ยง.. [2022-06-23] ประมงอำเภอพิบูลมังสาหาร ร่วมกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่นที่ พอ.สว.และหน่วย.. [2022-06-23] ประมงอำเภอพิบูลมังสาหาร ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู.. อ่านทั้งหมด 

ประมงอำเภอวารินชำราบ  ติดตามผลการดำเนินโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2565 

 บริการประชาชน  เพาะเลี้ยง / ส่งเสริมเกษตรกร


ประมงอำเภอวารินชำราบ  ติดตามผลการดำเนินโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2565                           
 วันที่ 24 พฤษภาคม  2565  นางสุภาพร  วัฒนสิทธิ์  ประมงอำเภอวารินชำราบ รับผิดชอบงานด้านประมงอำเภอสำโรง   ลงพื้นที่ติดตาม ผลผลิตสัตว์น้ำหลังได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิต ณ ศพก.หลักอำเภอสำโรง รายยายถวิล  สารีอาจ  ต.โนนกาเล็น อ.สำโรง จ.อุบลราชธา โดยศูนย์ดังกล่าว มีกิจกรรมการเพาะเลี้ยงกบ  ปลานิล  ปลาตะเพียน หอยขม  หอยเชอร์รี่สีทอง  งบประมาณที่ได้รับจำนวน  2.500 บาท นำมาซื้ออาหารเม็ดสำเร็จรูปเลี้ยงสัตว์น้ำในฟาร์ม   ผลผลิตกบ ปริมาณ 1.000 กก. จำหน่ายกก.ละ 100 บาท  ปลานิล  ผลผลิต 500 กก.และปลาตะเพียนผลผลิต  500 กก.