ประมงอำเภอวารินชำราบ   ดำเนินงานโครงการส่งเสรืมอาชีพประมง (กิจกรรมส่งเสรืมเกษตรทฤษฏีใหม่ด้านการประมง) ประจำปีงบประมาณ 2565


[2022-07-01] ยิ่งใหญ่ ประมงอุบลฯ เป็นเจ้าภาพร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและส.. [2022-07-01]   ประมงอำเภอวารินชำราบ  ร่วมกิจกรรมงานเทศกาล “ช้อปของเด่น กินของดี ที่.. [2022-07-01] ประมงอุบลฯ !!!ร่วมประชุมซักซ้อมหลักเกณฑ์ แนวทางการคัดเลือกองค์กรปกครอง.. [2022-07-01] ประมงอุบลฯ ร่วมโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเฉลิมพ.. [2022-07-01] กลุ่มบริหารและยุทธสาสตร์ร่วมช้อปของเด่น กินของดี ที่มาระแม ครั้งที่ 6.. [2022-07-01] "ประมงอุบล ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมสินค้าเกษตรแปรรูปกลุ่มจังหวัดภาคตะวันอ.. [2022-07-01]   ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ลงพื้นที่เยี่ยมชมฟาร์ม โอเมกา แอนด์ ออร์แกนิ.. [2022-07-01] ประมงอำเภอม่วงสามสิบ จัดกิจกรรมวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผ.. [2022-07-01]  ประมงอุบลฯ ร่วมประชุมขับเคลื่อนพัฒนาอาชีพและการตลาด (คทช.) จังหวัดอุบ.. [2022-07-01] ประมงอำเภอโพธิ์ไทร ร่วมประชุมประจำเดือนประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 7/256.. อ่านทั้งหมด 

ประมงอำเภอวารินชำราบ   ดำเนินงานโครงการส่งเสรืมอาชีพประมง (กิจกรรมส่งเสรืมเกษตรทฤษฏีใหม่ด้านการประมง) ประจำปีงบประมาณ 2565 

 บริการประชาชน  เพาะเลี้ยง / ส่งเสริมเกษตรกร


ประมงอำเภอวารินชำราบ   ดำเนินงานโครงการส่งเสรืมอาชีพประมง (กิจกรรมส่งเสรืมเกษตรทฤษฏีใหม่ด้านการประมง) ประจำปีงบประมาณ 2565             
วันที่ 24 พฤษภาคม  2565  นางสุภาพร  วัฒนสิทธิ์  ประมงอำเภอวารินชำราบ รับผิดชอบงานด้านประมงอำเภอสำโรง   ลงพื้นที่ขี้แจงโครงการฯและส่งเสริมองค์ความรู้ พัฒนาเกษตรกรทฤษฎีใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2565  ณ ศาลาวีดบ้านหนองหัวงัว ม.5 ต.บอน อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี                   
โดยมีเกษตรกรเป้าหมายเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 7 ราย  ซึ่งในวันนี้มีการส่งเสริมให้ความรู้และลงพื้นที่ตรวจแปลงบ่อปลาของเกษตรกรเพื่อเตรียมความพร้อมของบ่อปบาก่อนรับมอบปัจจัยการผลิตต่อไป