ประมงอำเภอวารินชำราบ ให้บริการรับคำขอใบอนุญาตให้ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำศซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน  ณ สำนักงานประมงอำเภอวารินชำราบ


[2022-06-24] ประชุมชี้แจงให้ความรู้งานประกันสังคมแก่นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตนและผ.. [2022-06-24] ประมงอำเภอโขงเจียม ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานคลินิกเกษต.. [2022-06-24] ประมงอุบลฯ เข้าร่วมการฝึกซ้อมแผนเตรียมเผชิญเหตุรับมือสถานการณ์อุทกภัย.. [2022-06-24] ประมงอำเภอวารินชำราบ ตรวจเยี่ยมฟาร์มเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลาดุกเชิงพาณิ.. [2022-06-24] ประมงอำเภอน้ำยืน ร่วมบูรณาการ ภาคีเครือข่ายกับ กศน.อำเภอน้ำยืน.. [2022-06-24] ประมงอำเภอนาจะหลวย จัดกิจกรรม "ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการประมง" ให้แก่เก.. [2022-06-24] ประมงอุบลฯ...เปิดตลาด Fisherman Market สร้างช่องทางกระจายผลิตภัณฑ์ และ.. [2022-06-24] ยิ่งใหญ่! ประมงอุบลฯ ร่วมเปิดงานข้าวและชาวนาฯ นำเสนอนิทรรศการการเลี้ยง.. [2022-06-23] ประมงอำเภอพิบูลมังสาหาร ร่วมกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่นที่ พอ.สว.และหน่วย.. [2022-06-23] ประมงอำเภอพิบูลมังสาหาร ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู.. อ่านทั้งหมด 

ประมงอำเภอวารินชำราบ ให้บริการรับคำขอใบอนุญาตให้ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำศซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน  ณ สำนักงานประมงอำเภอวารินชำราบ  

 บริการประชาชน  เพาะเลี้ยง / ส่งเสริมเกษตรกร


ประมงอำเภอวารินชำราบ ให้บริการรับคำขอใบอนุญาตให้ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำศซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน  ณ สำนักงานประมงอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี  วันที่  23 พฤษภาคม 2565   นางสุภาพร  วัฒนสิทธิ์  ประมงอำเภอวารินชำราบ ให้บริการรับคำขอใบอนุญาตให้ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ( การเลี้ยงปลาในกระชัง ) ซึ่งวันนี้มีเกษตรกรมายื่นคำขอฯ จำนวน  6 ราย  ณ สำนักงานประมงอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี    (stars)(stars) โดยสำนักงานประมงอำเภอวารินชำราบ ได้รับคำขอบอนุญาตให้ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำศซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน  2565 ถึงวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 มีเกษตรกรมายื่นคำขอใบอนุญาตฯ รวม  141 ราย ยกเลิก  8 ราย