ประมงเขื่องในติดตามผลการเพาะพันธุ์ปลาตะเพียนขาว และทำการเพาะพันธุ์รุ่นที่สองของฟาร์มตัวอย่างบ้านยางน้อย


[2022-06-29] พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด.. [2022-06-29]  ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ร่วมบูรณาการงานโครงการส่งเสริมอาชีพตามแนวพระร.. [2022-06-29] การจัดกิจกรรมวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field  Da.. [2022-06-29] ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้การทำฟาร์มอนุบาลลูกปลให้ได้มาตราฐาน จีเอพี.. [2022-06-29] ประมงอำเภอน้ำยืน ดำเนินการส่งเสริม ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้  ประชุ.. [2022-06-28] ประมงอำเภอเขมราฐ ลงพื้นที่ดำเนินการติดตามเกษตรกรและตรวจสอบฟาร์มในการขอ.. [2022-06-28] ประมงอำเภอม่วงสามสิบ ร่วมประกอบพิธีเปิดกิจกรรม "ชุมชนคนทำเทียน อำเภอม.. [2022-06-28] "ประมงอุบลร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัด จั.. [2022-06-28] "ประมงอุบลร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัด จั.. [2022-06-28] "ประมงอุบลร่วมประชุมคณะทำงานจัดทำแผนบูรณาการอาหารปลอดภัยและศูนย์ข้อมูล.. อ่านทั้งหมด 

ประมงเขื่องในติดตามผลการเพาะพันธุ์ปลาตะเพียนขาว และทำการเพาะพันธุ์รุ่นที่สองของฟาร์มตัวอย่างบ้านยางน้อย 

 บริการประชาชน  เพาะเลี้ยง / ส่งเสริมเกษตรกร


ประมงเขื่องในติดตามผลการเพาะพันธุ์ปลาตะเพียนขาว และทำการเพาะพันธุ์รุ่นที่สองของฟาร์มตัวอย่างฯ
                วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00 น. นายวิทยา โกษาผล ประมงอำเภอเขื่องใน ติดตามผลการเพาะพันธุ์ปลสตะเพียนขาวที่เพาะพันธุ์ รุ่นที่ 1/65 เมื่อวันที่ 19 เม.ย 65 พบว่าลูกปลามีขนาด 1 -2 เซนติเมตร  จำนวน 30,000-50,000 ตัว ผลการเพาะกบรุ่นแรกได้ลูกกบประมาณ 10,000 ตัว พร้อมดำเนินการเพาะพันธุ์ปลาตะเพียนขาวรุ่นที่ 2 โดยใช้ แม่พันธุ์ 20 ตัว น้ำหนักรวม 6.4 กิโลกรัม ใช้พ่อพันธุ์ 40 ตัว อัตราความเข้มข้นฮอร์โมนสังเคระห์ 15 ไมโครกรัมต่อแม่ปลา 1 กก.