สำนักงานประมงอำเภอโขงเจียม ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอโขงเจียม


[2022-06-29] พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด.. [2022-06-29]  ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ร่วมบูรณาการงานโครงการส่งเสริมอาชีพตามแนวพระร.. [2022-06-29] การจัดกิจกรรมวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field  Da.. [2022-06-29] ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้การทำฟาร์มอนุบาลลูกปลให้ได้มาตราฐาน จีเอพี.. [2022-06-29] ประมงอำเภอน้ำยืน ดำเนินการส่งเสริม ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้  ประชุ.. [2022-06-28] ประมงอำเภอเขมราฐ ลงพื้นที่ดำเนินการติดตามเกษตรกรและตรวจสอบฟาร์มในการขอ.. [2022-06-28] ประมงอำเภอม่วงสามสิบ ร่วมประกอบพิธีเปิดกิจกรรม "ชุมชนคนทำเทียน อำเภอม.. [2022-06-28] "ประมงอุบลร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัด จั.. [2022-06-28] "ประมงอุบลร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัด จั.. [2022-06-28] "ประมงอุบลร่วมประชุมคณะทำงานจัดทำแผนบูรณาการอาหารปลอดภัยและศูนย์ข้อมูล.. อ่านทั้งหมด 

สำนักงานประมงอำเภอโขงเจียม ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอโขงเจียม  

 บริการประชาชน  เพาะเลี้ยง / ส่งเสริมเกษตรกร


      สำนักงานประมงอำเภอโขงเจียม ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอโขงเจียม วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00 น. จ่าเอกศักดา สมศรี ประมงอำเภอโขงเจียม ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอโขงเจียม ครั้งที่ 3 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอโขงเจียม ชั้น 2 โดยมีนายอุดมศักดิ์ นวลศิรฺิ นายอำเภอโขงเจียมเป็นประธาน เพื่อพิจารณาการจัดงานของเทศบาลตำบลบ้านด่านโขงเจียม ซึ่งจะมีการจัดกิจกรรม การจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ การแสดงดนตรีพื้นเมือง เพื่อเป็นการสร้างงานสร้างรายได้ กระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวอำเภอโขงเจีนม ซึ่งจะมีการจัดกิจกรรมทุกวันเสาร์ ที่ประชุมเห็นชอบ แต่ต้องเป็นไปตามมาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด