สำนักงานประมงอำเภอสิรินธร ลงพื้นที่พบปะ ชาวประมง และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพื่อประชาสัมพันธ์ช่องทางการจำหน่ายและการเลือกซื้อสินค้าสัตว์น้ำ ผ่านเว็บไซต์ "FISHERIES SHOP" กรมประมง


[2022-05-20] การประชุมปัจฉิมนิเทศ โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์แ.. [2022-05-20] ประมงอำเภอพิบูลมังสาหาร ร่วมประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่3โครงการศึกษาแผนหลั.. [2022-05-20] สำนักงานประมงอำเภอน้ำยืน  ตรวจเยี่ยม ศพก.หลัก และ ศพก.เครือข่ายด้านประ.. [2022-05-20] ประมงเขื่องในติดตามผลการเพาะพันธุ์ปลาตะเพียนขาว และทำการเพาะพันธุ์รุ่น.. [2022-05-20] ประมงอำเภอเขื่องใน รับผิดชอบงานด้านประมงอำเภอเมืองอุบลราชธานี ห้บริการ.. [2022-05-20] สำนักงานประมงอำเภอโขงเจียม ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโร.. [2022-05-19] เตรียมเปิดแล้วจ้า...! Fisherman Shop@Ubon Ratchathani .. [2022-05-19] ประมงอำเภอพิบูลมังสาหาร ลงพื้นบ้านคันลึม ตำบลทรายมูล อำเภอพิบูลมังสาห.. [2022-05-19]  ประมงอำเภอสิรินธรลงพื้นที่ ให้บริการรับคำขอรับใบอนุญาตให้ทำการเพาะเลี.. [2022-05-19] ประมงอำเภอม่วงสามสิบ ประสานงานที่ว่าการอำเภอเหล่าเสือโก้ก โด้ตรวจเยี่ย.. อ่านทั้งหมด 

สำนักงานประมงอำเภอสิรินธร ลงพื้นที่พบปะ ชาวประมง และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพื่อประชาสัมพันธ์ช่องทางการจำหน่ายและการเลือกซื้อสินค้าสัตว์น้ำ ผ่านเว็บไซต์ "FISHERIES SHOP" กรมประมง 

 บริการประชาชน  เพาะเลี้ยง / ส่งเสริมเกษตรกร


สำนักงานประมงอำเภอสิรินธร ลงพื้นที่พบปะ ชาวประมง และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพื่อประชาสัมพันธ์ช่องทางการจำหน่ายและการเลือกซื้อสินค้าสัตว์น้ำ ผ่านเว็บไซต์ "FISHERIES SHOP" กรมประมง
     วันที่ 21 มกราคม 2565 นางสาวกานต์รวี รักผล ประมงอำเภอสิรินธร  ลงพื้นที่พบปะชาวประมง และกลุ่มแปรรูปสัตว์น้ำ ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตปลาซิวแก้วเพื่อจำหน่าย ตำบลคันไร่ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 
     เพื่อประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้การเพิ่มช่องทางการจำหน่าย และเลือกซื้อสินค้าสัตว์น้ำสด และสินค้าสัตว์น้ำแปรรูปเพื่อการบริโภค ผ่านช่องทางเว็บไซต์ "FISHERIES SHOP" ของกรมประมง 
     โดยหากท่านใดสนใจ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ สนง.ประมงอำเภอสิรินธร โทร. 065-7190821