ประมงอำเภอโขงเจียม ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำโดยการนำสินค้าสัตว์น้ำ แปรรูปสัตว์น้ำจำหน่ายผ่านทางเว็บไซต์ " FISHERIES SHOP" กรมประมง


[2022-05-20] การประชุมปัจฉิมนิเทศ โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์แ.. [2022-05-20] ประมงอำเภอพิบูลมังสาหาร ร่วมประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่3โครงการศึกษาแผนหลั.. [2022-05-20] สำนักงานประมงอำเภอน้ำยืน  ตรวจเยี่ยม ศพก.หลัก และ ศพก.เครือข่ายด้านประ.. [2022-05-20] ประมงเขื่องในติดตามผลการเพาะพันธุ์ปลาตะเพียนขาว และทำการเพาะพันธุ์รุ่น.. [2022-05-20] ประมงอำเภอเขื่องใน รับผิดชอบงานด้านประมงอำเภอเมืองอุบลราชธานี ห้บริการ.. [2022-05-20] สำนักงานประมงอำเภอโขงเจียม ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโร.. [2022-05-19] เตรียมเปิดแล้วจ้า...! Fisherman Shop@Ubon Ratchathani .. [2022-05-19] ประมงอำเภอพิบูลมังสาหาร ลงพื้นบ้านคันลึม ตำบลทรายมูล อำเภอพิบูลมังสาห.. [2022-05-19]  ประมงอำเภอสิรินธรลงพื้นที่ ให้บริการรับคำขอรับใบอนุญาตให้ทำการเพาะเลี.. [2022-05-19] ประมงอำเภอม่วงสามสิบ ประสานงานที่ว่าการอำเภอเหล่าเสือโก้ก โด้ตรวจเยี่ย.. อ่านทั้งหมด 

ประมงอำเภอโขงเจียม ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำโดยการนำสินค้าสัตว์น้ำ แปรรูปสัตว์น้ำจำหน่ายผ่านทางเว็บไซต์ " FISHERIES SHOP" กรมประมง 

 บริการประชาชน  เพาะเลี้ยง / ส่งเสริมเกษตรกร


ประมงอำเภอโขงเจียม ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำโดยการนำสินค้าสัตว์น้ำ แปรรูปสัตว์น้ำจำหน่ายผ่านทางเว็บไซต์ " FISHERIES SHOP" กรมประมง วันที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. จ่าเอกศักดา สมศรี ประมงอำเภอโขงเจียม ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งเสริมการจัดทำตลาดรูปแบบใหม่เพื่อให้เกษตรกรนำสินค้าสัตว์น้ำวางจำหน่ายผ่านช่องทางเว็บไซต์ "FISHERIES SHOP" กรมประมงเพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า ที่บ้านกุ่ม หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยไผ่ อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี