กฟผ.เขื่อนสิรินธร ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินฯ กรมประมง เยี่ยมชมทางเดินชมธรรมชาติ (Nature Walkway) 


[2022-05-20] การประชุมปัจฉิมนิเทศ โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์แ.. [2022-05-20] ประมงอำเภอพิบูลมังสาหาร ร่วมประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่3โครงการศึกษาแผนหลั.. [2022-05-20] สำนักงานประมงอำเภอน้ำยืน  ตรวจเยี่ยม ศพก.หลัก และ ศพก.เครือข่ายด้านประ.. [2022-05-20] ประมงเขื่องในติดตามผลการเพาะพันธุ์ปลาตะเพียนขาว และทำการเพาะพันธุ์รุ่น.. [2022-05-20] ประมงอำเภอเขื่องใน รับผิดชอบงานด้านประมงอำเภอเมืองอุบลราชธานี ห้บริการ.. [2022-05-20] สำนักงานประมงอำเภอโขงเจียม ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโร.. [2022-05-19] เตรียมเปิดแล้วจ้า...! Fisherman Shop@Ubon Ratchathani .. [2022-05-19] ประมงอำเภอพิบูลมังสาหาร ลงพื้นบ้านคันลึม ตำบลทรายมูล อำเภอพิบูลมังสาห.. [2022-05-19]  ประมงอำเภอสิรินธรลงพื้นที่ ให้บริการรับคำขอรับใบอนุญาตให้ทำการเพาะเลี.. [2022-05-19] ประมงอำเภอม่วงสามสิบ ประสานงานที่ว่าการอำเภอเหล่าเสือโก้ก โด้ตรวจเยี่ย.. อ่านทั้งหมด 

กฟผ.เขื่อนสิรินธร ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินฯ กรมประมง เยี่ยมชมทางเดินชมธรรมชาติ (Nature Walkway)  


กฟผ.เขื่อนสิรินธร ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินฯ กรมประมง เยี่ยมชมทางเดินชมธรรมชาติ (Nature Walkway) 
       วันที่ 19 มกราคม 2565 นายอาทิตย์  พรคุณา วิศวกรระดับ 10 ทำการแทนหัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร (วศ.10 ทกท.กธอ-ฟ.) พร้อมด้วย นายนที  ศรีสมรรถการ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ฯ เขื่อนสิรินธร ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคัดเลือกสถาบันเกษตรดีเด่น กลุ่มเกษตรกรแปรรูปสัตว์น้ำ ระดับประเทศ นำโดย นายมานพ  หนูสอน ผู้ตรวจราชการกรมประมง เขต 35 ประธานคณะกรรมการฯ เยี่ยมชม "อาคารสิรินธารประภากร" และทางเดินชมธรรมชาติ (Nature Walkway) เนื่องในโอกาสลงพื้นที่ตรวจประเมินคัดเลือกสถาบันเกษตรดีเด่น กลุ่มเกษตรกรแปรรูปสัตว์น้ำ ระดับประเทศ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลาส้มบ้านคำกลาง ตำบลฝางคำ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี  ณ ทางเดินชมธรรมชาติ (Nature Walkway) เขื่อนสิรินธร อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี