จังหวัดอุบลฯ ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดอุบลราชธานี (ก.ช.ภ.จ.อบ.) ด้านการเกษตร (ด้านประมง และด้านเกษตร) จากพายุดีเปรสชั่น “เตี้ยนหมู่” ปี 2564


[2022-05-20] การประชุมปัจฉิมนิเทศ โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์แ.. [2022-05-20] ประมงอำเภอพิบูลมังสาหาร ร่วมประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่3โครงการศึกษาแผนหลั.. [2022-05-20] สำนักงานประมงอำเภอน้ำยืน  ตรวจเยี่ยม ศพก.หลัก และ ศพก.เครือข่ายด้านประ.. [2022-05-20] ประมงเขื่องในติดตามผลการเพาะพันธุ์ปลาตะเพียนขาว และทำการเพาะพันธุ์รุ่น.. [2022-05-20] ประมงอำเภอเขื่องใน รับผิดชอบงานด้านประมงอำเภอเมืองอุบลราชธานี ห้บริการ.. [2022-05-20] สำนักงานประมงอำเภอโขงเจียม ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโร.. [2022-05-19] เตรียมเปิดแล้วจ้า...! Fisherman Shop@Ubon Ratchathani .. [2022-05-19] ประมงอำเภอพิบูลมังสาหาร ลงพื้นบ้านคันลึม ตำบลทรายมูล อำเภอพิบูลมังสาห.. [2022-05-19]  ประมงอำเภอสิรินธรลงพื้นที่ ให้บริการรับคำขอรับใบอนุญาตให้ทำการเพาะเลี.. [2022-05-19] ประมงอำเภอม่วงสามสิบ ประสานงานที่ว่าการอำเภอเหล่าเสือโก้ก โด้ตรวจเยี่ย.. อ่านทั้งหมด 

จังหวัดอุบลฯ ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดอุบลราชธานี (ก.ช.ภ.จ.อบ.) ด้านการเกษตร (ด้านประมง และด้านเกษตร) จากพายุดีเปรสชั่น “เตี้ยนหมู่” ปี 2564 

 บริการประชาชน  เพาะเลี้ยง / ส่งเสริมเกษตรกร


จังหวัดอุบลฯ ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดอุบลราชธานี (ก.ช.ภ.จ.อบ.) ด้านการเกษตร (ด้านประมง และด้านเกษตร) จากพายุดีเปรสชั่น “เตี้ยนหมู่” ปี 2564

วันที่ 17 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น.
นายศุภกิตติ์  ใสกระจ่าง ประมงจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนายสุนทร  รุ่งเรือง หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง นายธงชัย  ชาตำแย ประมงอำเภอม่วงสามสิบ นางสาวหรรษา ชิตกุล ประมงอำเภอตระการพืชผล นายวิทยา โกษาผล ประมงอำเภอเขื่องใน และนางสุภาพร  วัฒนสิทธิ์  ประมงอำเภอวารินชำราบ ร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดอุบลราชธานี (ก.ช.ภ.จ.อบ.) ด้านการเกษตร (ด้านประมง และด้านเกษตร) จากพายุดีเปรสชั่น “เตี้ยนหมู่” ปี 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี  โดยมีนายวิรุจ  วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายด้านประมงปี 2564 จากพายุ “เตี้ยนหมู่”  ดังนี้
1.อำเภอม่วงสามสิบ มีเกษตรกรได้รับความเสียหาย 100 ราย พื้นที่เสียหาย 42.25 ไร่ วงเงินช่วยเหลือ 197,814.50 บาท
2.อำเภอดอนมดแดง มีเกษตรกรได้รับความเสียหาย 12 ราย พื้นที่เสียหาย 12.50 ไร่ วงเงินช่วยเหลือ 58,525 บาท
3.อำเภอตระการพืชผล มีเกษตรกรได้รับความเสียหาย 11 ราย พื้นที่เสียหาย 4.75 ไร่ วงเงินช่วยเหลือ 22,239.50 บาท
4.อำเภอเขื่องใน มีเกษตรกรได้รับความเสียหาย 25 ราย พื้นที่เสียหาย 25.50 ไร่ วงเงินช่วยเหลือ 119,391 บาท
5.อำเภอเมืองอุบลราชธานี มีเกษตร