ประมง?อำเภอ?พิบูล?มัง?สา?หาร? ลงพื้นที่พบปะกลุ่มผู้ค้าตลาดเกษตรสีเขียวอำเภอพิบูลมังสาหาร? ณ.ศาลหลักเมือง?อำเภอ?พิบูล?มัง?สา?หาร?


[2022-05-20] การประชุมปัจฉิมนิเทศ โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์แ.. [2022-05-20] ประมงอำเภอพิบูลมังสาหาร ร่วมประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่3โครงการศึกษาแผนหลั.. [2022-05-20] สำนักงานประมงอำเภอน้ำยืน  ตรวจเยี่ยม ศพก.หลัก และ ศพก.เครือข่ายด้านประ.. [2022-05-20] ประมงเขื่องในติดตามผลการเพาะพันธุ์ปลาตะเพียนขาว และทำการเพาะพันธุ์รุ่น.. [2022-05-20] ประมงอำเภอเขื่องใน รับผิดชอบงานด้านประมงอำเภอเมืองอุบลราชธานี ห้บริการ.. [2022-05-20] สำนักงานประมงอำเภอโขงเจียม ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโร.. [2022-05-19] เตรียมเปิดแล้วจ้า...! Fisherman Shop@Ubon Ratchathani .. [2022-05-19] ประมงอำเภอพิบูลมังสาหาร ลงพื้นบ้านคันลึม ตำบลทรายมูล อำเภอพิบูลมังสาห.. [2022-05-19]  ประมงอำเภอสิรินธรลงพื้นที่ ให้บริการรับคำขอรับใบอนุญาตให้ทำการเพาะเลี.. [2022-05-19] ประมงอำเภอม่วงสามสิบ ประสานงานที่ว่าการอำเภอเหล่าเสือโก้ก โด้ตรวจเยี่ย.. อ่านทั้งหมด 

ประมง?อำเภอ?พิบูล?มัง?สา?หาร? ลงพื้นที่พบปะกลุ่มผู้ค้าตลาดเกษตรสีเขียวอำเภอพิบูลมังสาหาร? ณ.ศาลหลักเมือง?อำเภอ?พิบูล?มัง?สา?หาร? 

 บริการประชาชน  เพาะเลี้ยง / ส่งเสริมเกษตรกร


วันที่ 17? มกราคม? 2565 เวลา09.30? น.นาย?บัญญัติ?ไฝ่จิต? ?ประมง?อำเภอ?พิบูล?มัง?สา?หาร? ลงพื้นที่พบปะกลุ่มผู้ค้าตลาดเกษตรสีเขียวอำเภอพิบูลมังสาหาร? ณ.ศาลหลักเมือง?อำเภอ?พิบูล?มัง?สา?หาร? โดยกลุ่มผู้ค้าจะนำสินค้า?ทางการเกษตรมาขายทุกวันจันทร์และวันศุกร์? โดยประชาสัมพันธ์?สร้างการรับรู้การเพิ่มข่องทางจำหน่ายและเลือกซื้อสินค้าสัตว์น้ำสดและสินค้าแปรรูป?เพื่อการบริโภค? ผ่านช่องทางเว๊บไซต์"FISHIES CHOP" ของกรมประมง?  โดยประมงอำเภอได้ฝากทางนางสุภาวดี? สาธรราษฎร์? นักวิชาการเกษตรชำนาญการ? รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอพิบูล?มัง?สา?หาร? และนายเส็ง? ธรรมมาวิจิตร? ผู้จัดการตลาดเกษตรสีเขียวอำเภอ?พิบูล?มังสาหาร? และนายอำนาจ? แผ่นจันทึก? กลุ่มแปรรูป?สัตว์น้ำบ้านโนนกลาง? อำเภอ?พิบูล?มัง?สา?หาร? และกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าและผู้ที่มาซื้อของที่ตลาดด้วย?  หากสนใจหรือมีข้อสอบถาม?ติดต่อสอบถาม?ข้อมูลได้ที่สำนักงานประมงอำเภอ?พิบูล?มัง?สา?หาร? 065-7174246