ประมงอำเภอน้ำยืน  ออกตรวจเยี่ยมเกษตรกร   รายนางกิตติยา   สายแววหมู่ 11 ตำบลสีวิเชียร  ซึ่งดำเนินกิจกรรมการเลี้ยงปลาในบ่อดิน


[2022-05-20] การประชุมปัจฉิมนิเทศ โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์แ.. [2022-05-20] ประมงอำเภอพิบูลมังสาหาร ร่วมประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่3โครงการศึกษาแผนหลั.. [2022-05-20] สำนักงานประมงอำเภอน้ำยืน  ตรวจเยี่ยม ศพก.หลัก และ ศพก.เครือข่ายด้านประ.. [2022-05-20] ประมงเขื่องในติดตามผลการเพาะพันธุ์ปลาตะเพียนขาว และทำการเพาะพันธุ์รุ่น.. [2022-05-20] ประมงอำเภอเขื่องใน รับผิดชอบงานด้านประมงอำเภอเมืองอุบลราชธานี ห้บริการ.. [2022-05-20] สำนักงานประมงอำเภอโขงเจียม ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโร.. [2022-05-19] เตรียมเปิดแล้วจ้า...! Fisherman Shop@Ubon Ratchathani .. [2022-05-19] ประมงอำเภอพิบูลมังสาหาร ลงพื้นบ้านคันลึม ตำบลทรายมูล อำเภอพิบูลมังสาห.. [2022-05-19]  ประมงอำเภอสิรินธรลงพื้นที่ ให้บริการรับคำขอรับใบอนุญาตให้ทำการเพาะเลี.. [2022-05-19] ประมงอำเภอม่วงสามสิบ ประสานงานที่ว่าการอำเภอเหล่าเสือโก้ก โด้ตรวจเยี่ย.. อ่านทั้งหมด 

 ประมงอำเภอน้ำยืน  ออกตรวจเยี่ยมเกษตรกร   รายนางกิตติยา   สายแววหมู่ 11 ตำบลสีวิเชียร  ซึ่งดำเนินกิจกรรมการเลี้ยงปลาในบ่อดิน 

 บริการประชาชน  เพาะเลี้ยง / ส่งเสริมเกษตรกร


วันที่ 14  มกราคม  2565 นางสาวพิทยารัตน์  สุวะมาตย์  ประมงอำเภอน้ำยืน  ออกตรวจเยี่ยมเกษตรกร   รายนางกิตติยา   สายแววหมู่ 11 ตำบลสีวิเชียร  ซึ่งดำเนินกิจกรรมการเลี้ยงปลาในบ่อดิน ได้แก่ ปลาหมอ  ปลานิล และปลาทับทิม แต่ยังหาตลาดรับซื้อไม่ได้ ประมงอำเภอได้ช่วยแก้ปัญหาด้านการตลาด ให้กับเกษตรกร เพื่อสร้างกำลังใจให้กับเกษตรกร  วันนี้ เกษตรกร สามารถ จำหน่าย 
1.ปลาหมอ ราคา กก ละ 80  บาท จำนวน  70 กก 
2.ปลาทับทิม ราคา กก.ละ 70 บาท จำนวน 40 กก.
3.ปลานิล กก.ละ 60 บาท จำนวน 40 กก 
   และได้ประชาสัมพันธ์ให้กับชุมชนได้รับทราบ เพื่อจะได้มาสนับสนุนสินค้าประมงในชุมชนค่ะ