การมอบปัจจัยการผลิตโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ เฟส 2 ให้แก่เกษตรกร อำเภอเขื่องใน ที่ขุดบ่อเสร็จแล้ว 4 ตำบล 48 ราย 

[2022-01-27] ประมงอำเภอม่วงสามสิบ  นำพันธุ์ปลา ตะเพียนขาว และปลานิล  ลงปล่อยอนุบาลใ.. [2022-01-27] ประมงอำเภอเดชอุดม รับผิดชอบงานด้านประมงอำเภอทุ่งศรีอุดม มอบปัจจัยการผล.. [2022-01-27]  ประมงอำเภอวารินชำราบ ลงพื้นพบปะเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากดคัง ตามโครงการระบ.. [2022-01-27] กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอาชีพฯ เร่งตรวจรับปัจจัยการผลิต ศพก.เครือข่ายด้าน.. [2022-01-27] ประชุมภายใต้โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำป.. [2022-01-27] ประมงอำเภอโขงเจียม ลงพื้นที่โครงการธนาคารสินค้าเกษตร ธนาคารสัตว์น้ำหนอ.. [2022-01-27]  ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ (ดูแลงานด้านประมงในพื้นที่อำเภอนาเยีย) ลงพื้น.. [2022-01-27]   ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ (ดูแลงานด้านประมงในพื้นที่อำเภอนาเยีย) ติดตา.. [2022-01-27] ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ (ดูแลงานด้านประมงในพื้นที่อำเภอนาเยีย) ติดตามผ.. [2022-01-27] ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ (ดูแลงานด้านประมงในพื้นที่อำเภอนาเยีย) สนับสนุ.. อ่านทั้งหมด 

การมอบปัจจัยการผลิตโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ เฟส 2 ให้แก่เกษตรกร อำเภอเขื่องใน ที่ขุดบ่อเสร็จแล้ว 4 ตำบล 48 ราย  

 เผยเเพร่: 2022-01-27 |  อ่าน: 104 ครั้ง

 

วันที่ 3 พฤศจิกายน 64 เวลา 07.00 น. นายวิทยา โกษาผล  ประมงอำเภอเขื่องใน ร่วมกับนายประชุม ดวนใหญ่  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี และคณะฯ ตรวจรับ-มอบปัจจัยการผลิตโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ เฟส 2 ให้แก่เกษตรกร อำเภอเขื่องใน ที่ขุดบ่อเสร็จแล้ว 4 ตำบล 48 ราย 
มอบปัจจัยการผลิต ได้แก่ 
1.ปลานิลรายละ 700 ตัว (4ถุง) 2.อาหารปลารายละ 1 กระสอบ 
ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี และลงพื้นที่ปล่อยพันธุ์ปลานิลให้แก่เกษตรกร