ประมงอำเภอโพธิ์ไทร ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลการทำประมงในพื้นที่น้ำจืดจังหวัดอุบลราชธานี  บริเวณน้ำโขง ต.สำโรง อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี

[2022-01-27] ประมงอำเภอม่วงสามสิบ  นำพันธุ์ปลา ตะเพียนขาว และปลานิล  ลงปล่อยอนุบาลใ.. [2022-01-27] ประมงอำเภอเดชอุดม รับผิดชอบงานด้านประมงอำเภอทุ่งศรีอุดม มอบปัจจัยการผล.. [2022-01-27]  ประมงอำเภอวารินชำราบ ลงพื้นพบปะเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากดคัง ตามโครงการระบ.. [2022-01-27] กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอาชีพฯ เร่งตรวจรับปัจจัยการผลิต ศพก.เครือข่ายด้าน.. [2022-01-27] ประชุมภายใต้โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำป.. [2022-01-27] ประมงอำเภอโขงเจียม ลงพื้นที่โครงการธนาคารสินค้าเกษตร ธนาคารสัตว์น้ำหนอ.. [2022-01-27]  ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ (ดูแลงานด้านประมงในพื้นที่อำเภอนาเยีย) ลงพื้น.. [2022-01-27]   ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ (ดูแลงานด้านประมงในพื้นที่อำเภอนาเยีย) ติดตา.. [2022-01-27] ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ (ดูแลงานด้านประมงในพื้นที่อำเภอนาเยีย) ติดตามผ.. [2022-01-27] ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ (ดูแลงานด้านประมงในพื้นที่อำเภอนาเยีย) สนับสนุ.. อ่านทั้งหมด 

ประมงอำเภอโพธิ์ไทร ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลการทำประมงในพื้นที่น้ำจืดจังหวัดอุบลราชธานี  บริเวณน้ำโขง ต.สำโรง อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี 

 เผยเเพร่: 2022-01-27 |  อ่าน: 109 ครั้ง

 

วันที่ 3 ธันวาคม 2564
น.ส.ปวริศา บุตรนามท้าว
ประมงอำเภอโพธิ์ไทร
ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลการทำประมงในพื้นที่น้ำจืดจังหวัดอุบลราชธานี  บริเวณน้ำโขง ต.สำโรง อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี
พบว่า ปริมาณน้ำลดลง และมีลมแรง ชาวประมงจะเริ่มลงหาปลาในช่วงเย็น ของทุกวันปลาที่จับได้ส่วนใหญ่จะเป็นปลาเนื้ออ่อน