ประมงจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมเปิดงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ ระดับภาค กระทรวงพานิชย์  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

[2022-01-27] ประมงอำเภอม่วงสามสิบ  นำพันธุ์ปลา ตะเพียนขาว และปลานิล  ลงปล่อยอนุบาลใ.. [2022-01-27] ประมงอำเภอเดชอุดม รับผิดชอบงานด้านประมงอำเภอทุ่งศรีอุดม มอบปัจจัยการผล.. [2022-01-27]  ประมงอำเภอวารินชำราบ ลงพื้นพบปะเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากดคัง ตามโครงการระบ.. [2022-01-27] กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอาชีพฯ เร่งตรวจรับปัจจัยการผลิต ศพก.เครือข่ายด้าน.. [2022-01-27] ประชุมภายใต้โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำป.. [2022-01-27] ประมงอำเภอโขงเจียม ลงพื้นที่โครงการธนาคารสินค้าเกษตร ธนาคารสัตว์น้ำหนอ.. [2022-01-27]  ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ (ดูแลงานด้านประมงในพื้นที่อำเภอนาเยีย) ลงพื้น.. [2022-01-27]   ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ (ดูแลงานด้านประมงในพื้นที่อำเภอนาเยีย) ติดตา.. [2022-01-27] ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ (ดูแลงานด้านประมงในพื้นที่อำเภอนาเยีย) ติดตามผ.. [2022-01-27] ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ (ดูแลงานด้านประมงในพื้นที่อำเภอนาเยีย) สนับสนุ.. อ่านทั้งหมด 

ประมงจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมเปิดงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ ระดับภาค กระทรวงพานิชย์  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 เผยเเพร่: 2022-01-27 |  อ่าน: 84 ครั้ง

 

วันที่ 2 ธันวาคม 2564 เวลา 17:00 น.  นายศุภกิตต์ ใสกระจ่าง ประมงจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมเปิดงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ ระดับภาค กระทรวงพานิชย์  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ร่วมกับจังหวัดอุบลราชธานี ดำเนินการโดย สำนักงานพานิชย์จังหวัดอุบลราชธานี ภายในงานมีการจัดกิจกรรมการแสดงและจัดจำหน่ายสินค้ามากมาย อาทิ ผ้าพื้นเมือง เครื่องประดับ อาหาร ฯลฯ โดยมีนายทรงพล วิชัยขัทคะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน