ประมงอำเภอโขงเจียม ร่วมประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย สารวัตร  อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

[2022-01-27] ประมงอำเภอม่วงสามสิบ  นำพันธุ์ปลา ตะเพียนขาว และปลานิล  ลงปล่อยอนุบาลใ.. [2022-01-27] ประมงอำเภอเดชอุดม รับผิดชอบงานด้านประมงอำเภอทุ่งศรีอุดม มอบปัจจัยการผล.. [2022-01-27]  ประมงอำเภอวารินชำราบ ลงพื้นพบปะเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากดคัง ตามโครงการระบ.. [2022-01-27] กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอาชีพฯ เร่งตรวจรับปัจจัยการผลิต ศพก.เครือข่ายด้าน.. [2022-01-27] ประชุมภายใต้โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำป.. [2022-01-27] ประมงอำเภอโขงเจียม ลงพื้นที่โครงการธนาคารสินค้าเกษตร ธนาคารสัตว์น้ำหนอ.. [2022-01-27]  ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ (ดูแลงานด้านประมงในพื้นที่อำเภอนาเยีย) ลงพื้น.. [2022-01-27]   ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ (ดูแลงานด้านประมงในพื้นที่อำเภอนาเยีย) ติดตา.. [2022-01-27] ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ (ดูแลงานด้านประมงในพื้นที่อำเภอนาเยีย) ติดตามผ.. [2022-01-27] ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ (ดูแลงานด้านประมงในพื้นที่อำเภอนาเยีย) สนับสนุ.. อ่านทั้งหมด 

ประมงอำเภอโขงเจียม ร่วมประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย สารวัตร  อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี  

 เผยเเพร่: 2022-01-27 |  อ่าน: 78 ครั้ง

 

วันที่ 2 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. จ่าเอกศักดา สมศรี ประมงอำเภอโขงเจียม ร่วมประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย สารวัตร  อำเภอโขงเจียม เวลา 13.30 น.ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้อำนวยการสถานศึกษา อำเภอโขงเจียม ประจำเดือน ณ ห้องประชุมอำเภอโขงเจียม โดยมี นายวินิจ เทพนิต นายอำเภอโขงเจียมเป็นประธานในการประชุม ในส่วนของสำนักงานประมงอำเภอโขงเจียมได้ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมง และแจ้งเตือนโรคที่จะเกิดกับผู้เพาะเลี้ยงสัตว์ในช่วงหน้าหนาว