ประมงอำเภอวารินชำราบ  รับผิดชอบงานด้านประมงอำเภอสำโรง  ลงพื้นที่ติดตามสำรวจผลผลิตสัตว์น้ำที่เข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มทฤษฎีใหม่(เฟสที่1) ในพื้นที่ต.โคกก่อง

[2022-01-27] ประมงอำเภอม่วงสามสิบ  นำพันธุ์ปลา ตะเพียนขาว และปลานิล  ลงปล่อยอนุบาลใ.. [2022-01-27] ประมงอำเภอเดชอุดม รับผิดชอบงานด้านประมงอำเภอทุ่งศรีอุดม มอบปัจจัยการผล.. [2022-01-27]  ประมงอำเภอวารินชำราบ ลงพื้นพบปะเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากดคัง ตามโครงการระบ.. [2022-01-27] กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอาชีพฯ เร่งตรวจรับปัจจัยการผลิต ศพก.เครือข่ายด้าน.. [2022-01-27] ประชุมภายใต้โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำป.. [2022-01-27] ประมงอำเภอโขงเจียม ลงพื้นที่โครงการธนาคารสินค้าเกษตร ธนาคารสัตว์น้ำหนอ.. [2022-01-27]  ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ (ดูแลงานด้านประมงในพื้นที่อำเภอนาเยีย) ลงพื้น.. [2022-01-27]   ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ (ดูแลงานด้านประมงในพื้นที่อำเภอนาเยีย) ติดตา.. [2022-01-27] ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ (ดูแลงานด้านประมงในพื้นที่อำเภอนาเยีย) ติดตามผ.. [2022-01-27] ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ (ดูแลงานด้านประมงในพื้นที่อำเภอนาเยีย) สนับสนุ.. อ่านทั้งหมด 

 ประมงอำเภอวารินชำราบ  รับผิดชอบงานด้านประมงอำเภอสำโรง  ลงพื้นที่ติดตามสำรวจผลผลิตสัตว์น้ำที่เข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มทฤษฎีใหม่(เฟสที่1) ในพื้นที่ต.โคกก่อง 

 เผยเเพร่: 2022-01-27 |  อ่าน: 64 ครั้ง

 

วันที่ 2 ธันวาคม 2564  เวลา 11.00 น  นางสุภาพร  วัฒนสิทธิ์  ประมงอำเภอวารินชำราบ  รับผิดชอบงานด้านประมงอำเภอสำโรง  ลงพื้นที่ติดตามสำรวจผลผลิตสัตว์น้ำที่เข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มทฤษฎีใหม่(เฟสที่1) ในพื้นที่ต.โคกก่อง  รายนางทองมี  คำมาโฮม บ้านเลขที่ 31 ม.8 ต โคกก่อง อ.สำโรง ขนาดบ่อ  900 ตรม. ปลาที่ได้รับมาปล่อยอัตรารอดไม่ถึง 10% และได้รับผบกระทบจากน้ำท่วมไหลหลาก ปลาออกจากบ่อ แต่เกษตรกรได้ซื้อปลามาปล่อยเพิ่ม แต่เลี้ยงในนาข้าวและร่องสวน บริหารจัดการและจับปลาขายได้ง่ายกว่า ประโยชน์ที่ได้จากโครงการฯ คือได้ใช้น้ำในการเกษตรพืชสวนในพื้นที่และเลี้ยงปลาในนาข้าว ปลูกพืชผักสวนครัว เกษตรกรรายนี้สามารถเป็นต้นแบบและผู้สนใจสามารถมสศึกษาดูตัวอย่างในการดำเนินโครงการได้ค่ะ