ประมงอำเภอวารินชำราบ ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนฟาร์มเกษตรกรผูัเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  รายนางชูศรี   ราตรี หมู่ที่ 8 ต.ธาตุ อ.วารินชำราบ เป็นเกษตรกรอนุบาลลูกปลานิลจำหน่าย


[2022-08-18] ประมงอำเภอวารินชำราบ ประสานข้อมูลผู้นำชุมชนในการดำเนินโครงการจัดทำเขตพ.. [2022-08-18] ประมงอุบลฯ ร่วมกับกองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ กร.. [2022-08-18] ประมงอำเภอตระการพืชผล รับผิดชอบพื้นที่อำเภอดอนมดแดงลงพื้นที่ประสานงานด.. [2022-08-18]  ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ เยี่ยมเยียนกลุ่มเกษตรกรแปรรูปผลิตภัณฑ์ประมง ใ.. [2022-08-18] ติดตามโครงการส่งเสริมอาชีพประมงในพื้นที่ไม่เหมาะสมสำหรับการปลูกข้าวให้.. [2022-08-18] ประมงอุบลฯ ร่วมแสดงนิทรรศการด้านการประมง เนื่องในวันสัปดาห์วิทยาศาสตร์.. [2022-08-18] ประมงอำเภอเดชอุดม รับผิดชอบงานด้านประมง อำเภอทุ่งศรีอุดม  เจ้าตรวจเยี่.. [2022-08-18] ประมงอำเภอม่วงสามสิบ ตรวจฟาร์เพาะเลี้ยงวัตว์น้ำที่ขอขึ้นทะเบียน ทบ.1.. [2022-08-18] ประมงอำเภอนาจะหลวย เยี่ยมเยียน ติดตามผลการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้การเพิ.. [2022-08-18] สำนักงานประมงจังหวัดอุบลฯ ร่วมต้อนรับคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวง.. อ่านทั้งหมด 

 ประมงอำเภอวารินชำราบ ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนฟาร์มเกษตรกรผูัเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  รายนางชูศรี   ราตรี หมู่ที่ 8 ต.ธาตุ อ.วารินชำราบ เป็นเกษตรกรอนุบาลลูกปลานิลจำหน่าย  

 บริการประชาชน  เพาะเลี้ยง / ส่งเสริมเกษตรกร


วันที่ 1 ธันวาคม 2564  เวลา 15.00 น.นางสุภาพร  วัฒนสิทธิ์  ประมงอำเภอวารินชำราบ ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนฟาร์มเกษตรกรผูัเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  รายนางชูศรี   ราตรี หมู่ที่ 8 ต.ธาตุ อ.วารินชำราบ เป็นเกษตรกรอนุบาลลูกปลานิลจำหน่าย โดยนำลูกพันธุ์มาจากจังหวัดฉะเฃิงเทรา และทำการอนุบาล 2 เดือน พร้อมออกจำหน่าย ซึ่งในรอบนี้จำหน่าย ตัวละ 3 บาท ปลาขนาด 35-38 ตัวต่อ กก.  พร้อมนี้ ได้สอบถามข้อมูลนางชูศรี  ราตรี ซึ่งสามีของนางชูศรีได้เข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มทฤษฎีใหม่ ที่ได้รับการสนับสนุนปัจจัยในรอบ ที่ 1  จากการสอบถามข้อมูล ปลามีอัตรารอด 80 %  การเจริญเติบโตดี