ประมงอำเภอวารินชำราบ ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนฟาร์มเกษตรกรผูัเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  รายนางชูศรี   ราตรี หมู่ที่ 8 ต.ธาตุ อ.วารินชำราบ เป็นเกษตรกรอนุบาลลูกปลานิลจำหน่าย

[2022-01-17] จังหวัดอุบลฯ ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดอ.. [2022-01-17] ประมงอุบล ประสานงานตรวจสอบเอกสารหลักฐานให้ถูกต้อง ครบถ้วน และสมบูรณ์ ก.. [2022-01-17] ประมงอำเภอพิบูลมังสาหาร รับเอกสารๆเสนอโครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความ.. [2022-01-17] ประมง?อำเภอ?พิบูล?มัง?สา?หาร? ลงพื้นที่พบปะกลุ่มผู้ค้าตลาดเกษตรสีเขียว.. [2022-01-17] ประมงอำเภอนาจะหลวย ลงพื้นที่พบปะ เกษตรกร ชาวประมง และแม่ค้าที่จำหน่ายส.. [2022-01-17] ประมงอำเภอวารินชำราบ ลงพื้นที่ ตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอวารินชำราบ  จังหวัดอ.. [2022-01-17] ประมงอำเภอสิรินธร ลงพื้นที่พบปะ เกษตรกร ชาวประมง และแม่ค้าที่จำหน่ายสิ.. [2022-01-17]  ประมงอำเภอน้ำยืน  ออกตรวจเยี่ยมเกษตรกร   รายนางกิตติยา   สายแววหมู่ 1.. [2022-01-17] หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพฯ ลงพื้นที่เตรียมการประกวดสถาบันเกษตร.. [2022-01-17] ประมงอำเภอเขื่องในร่วมตรวจประเมิน ศพก.อ.เขื่องใน เพื่อเป็นตัวแทนเข้ารั..
อ่านทั้งหมด 

 ประมงอำเภอวารินชำราบ ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนฟาร์มเกษตรกรผูัเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  รายนางชูศรี   ราตรี หมู่ที่ 8 ต.ธาตุ อ.วารินชำราบ เป็นเกษตรกรอนุบาลลูกปลานิลจำหน่าย  

 เผยเเพร่: 2022-01-17 |  อ่าน: 44 ครั้ง

 

วันที่ 1 ธันวาคม 2564  เวลา 15.00 น.นางสุภาพร  วัฒนสิทธิ์  ประมงอำเภอวารินชำราบ ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนฟาร์มเกษตรกรผูัเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  รายนางชูศรี   ราตรี หมู่ที่ 8 ต.ธาตุ อ.วารินชำราบ เป็นเกษตรกรอนุบาลลูกปลานิลจำหน่าย โดยนำลูกพันธุ์มาจากจังหวัดฉะเฃิงเทรา และทำการอนุบาล 2 เดือน พร้อมออกจำหน่าย ซึ่งในรอบนี้จำหน่าย ตัวละ 3 บาท ปลาขนาด 35-38 ตัวต่อ กก.  พร้อมนี้ ได้สอบถามข้อมูลนางชูศรี  ราตรี ซึ่งสามีของนางชูศรีได้เข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มทฤษฎีใหม่ ที่ได้รับการสนับสนุนปัจจัยในรอบ ที่ 1  จากการสอบถามข้อมูล ปลามีอัตรารอด 80 %  การเจริญเติบโตดี