การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม เรื่องการทำประมงด้วยยอปลาซิวแก้ว พื้นที่อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี

[2022-01-21] สำนักงานประมงอำเภอสิรินธร บริการให้คำปรึกษาการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพา.. [2022-01-21] ประมงอำเภอตระการพืชผล ประชาสัมพันธ์ช่องทางการจำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำสด แ.. [2022-01-21] สำนักงานประมงอำเภอสิรินธร ลงพื้นที่พบปะ ชาวประมง และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน.. [2022-01-21] ประมงอำเภอโขงเจียม ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำโดยการ.. [2022-01-21] กฟผ.เขื่อนสิรินธร ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินฯ กรมประมง เยี่ยมชมทางเด.. [2022-01-21] การประกาศเจตนารมณ์ "สุจริต โปร่งใส มหาดไทยใสสะอาด 2565 " และ "งดรับ งด.. [2022-01-21] งดรับของขวัญในทุกเทศกาลและโอกาสเพื่อให้กรมประมงเป็นองค์กรคุณธรรม .. [2022-01-21] ประมงอำเภอวารินชำราบ  ลงพื้้นที่ติดตามและตรวจเยี่ยมฟาร์มเกษตรกรตามโครง.. [2022-01-21] ประมงอำเภอวารินชำราบ  สาธิตให้ความรู้ การทำอาหารลดต้นทุนในการเลี้ยงปลา.. [2022-01-21] การประเมินผลผลิตสัตว์น้ำก่อนปล่อยสัตว์น้ำในแหล่งน้ำ เพื่อให้ทราบปริมาณ.. อ่านทั้งหมด 

การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม เรื่องการทำประมงด้วยยอปลาซิวแก้ว พื้นที่อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี 

 เผยเเพร่: 2022-01-21 |  อ่าน: 54 ครั้ง

 

วันที่ 1 ธันวาคม 2564นายบัญชา ฤทธิ์ไทสงค์ และ นางสาวอรอุมา ตาทอง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ตัวแทนกลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ร่วมกันสรุป และวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม เรื่องการทำประมงด้วยยอปลาซิวแก้ว พื้นที่อ.สิรินธร  ซึ่งเก็บข้อมูลทั้งสิ้น 4ตำบล รอบๆ อ่างเก็บน้ำเขื่อนสิรินธร ในวันศุกร์ที่  26 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา กับท่านประมงจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อประเมินผล หลังจากการลงพื้นที่ และเพิ่มเติมข้อมูลในแบบสอบถาม เพื่อให้ครอบคลุมในทุกมิติ  เตรียมลงพื้นที่ใหม่ให้ครอบคลุมอำเภอ ที่ทำประมงด้วยยอปลาซิวแก้วต่อไป