การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม เรื่องการทำประมงด้วยยอปลาซิวแก้ว พื้นที่อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี


[2022-11-23] “ ประมงอำเภอสิรินธร ร่วมประชุมก.ช.ภ.อ.สิรินธร เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้.. [2022-11-23] ประมงอำเภอวารินชำราบ เร่งตรวจสอบให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย.. [2022-11-23] ประมงอำเภอวารินชำราบ ลงพื้นที่ติดตาม สอบถามข้อมูลผู้ประกอบการด้านประมง.. [2022-11-23] ประมงอำเภอโพธิ์ไทร ดำเนินโครงการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงปลาตะเพียนขาวในบ่อด.. [2022-11-23] สำนักงานประมงอำเภอเดชอุดม ประชุม ก.ช.ภ.อ. เร่ง!!!ให้ความช่วยเหลือผู้ปร.. [2022-11-23] ประมงอุบลฯ ดำเนินโครงการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงปลาตะเพียนขาวในบ่อดิน งบกลุ.. [2022-11-23] ประมงอุบล ร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงรายละเอียดตัวชี้วัดประมงจังหวัด รอบ.. [2022-11-23] "ประมงอุบลประชุมเพื่อพิจารณาอนุญาตให้ประชาชนใช้ประโยชน์ในที่ของรัฐ”.. [2022-11-23] ประมงอุบลฯ เร่งให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยฯ ด้านประมง หลังน.. [2022-11-23] ประมงอำเภอตระการพืชผล รับผิดชอบพื้นที่อำเภอดอนมดแดง เยี่ยมเยียนการดำเน.. อ่านทั้งหมด 

การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม เรื่องการทำประมงด้วยยอปลาซิวแก้ว พื้นที่อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี 

 บริการประชาชน  เพาะเลี้ยง / ส่งเสริมเกษตรกร


วันที่ 1 ธันวาคม 2564นายบัญชา ฤทธิ์ไทสงค์ และ นางสาวอรอุมา ตาทอง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ตัวแทนกลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ร่วมกันสรุป และวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม เรื่องการทำประมงด้วยยอปลาซิวแก้ว พื้นที่อ.สิรินธร  ซึ่งเก็บข้อมูลทั้งสิ้น 4ตำบล รอบๆ อ่างเก็บน้ำเขื่อนสิรินธร ในวันศุกร์ที่  26 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา กับท่านประมงจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อประเมินผล หลังจากการลงพื้นที่ และเพิ่มเติมข้อมูลในแบบสอบถาม เพื่อให้ครอบคลุมในทุกมิติ  เตรียมลงพื้นที่ใหม่ให้ครอบคลุมอำเภอ ที่ทำประมงด้วยยอปลาซิวแก้วต่อไป