ประมงอำเภอวารินขำราบ  ร่วมกับชุมชนบ้านกุดชุม ม.1 ต หนองกินเพล อ.วารินชำราบ ปล่อยพันธุ์ปลาซ่า (ปลาคุยราม) จำนวน  80 ถุง


[2022-08-18] ประมงอำเภอวารินชำราบ ประสานข้อมูลผู้นำชุมชนในการดำเนินโครงการจัดทำเขตพ.. [2022-08-18] ประมงอุบลฯ ร่วมกับกองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ กร.. [2022-08-18] ประมงอำเภอตระการพืชผล รับผิดชอบพื้นที่อำเภอดอนมดแดงลงพื้นที่ประสานงานด.. [2022-08-18]  ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ เยี่ยมเยียนกลุ่มเกษตรกรแปรรูปผลิตภัณฑ์ประมง ใ.. [2022-08-18] ติดตามโครงการส่งเสริมอาชีพประมงในพื้นที่ไม่เหมาะสมสำหรับการปลูกข้าวให้.. [2022-08-18] ประมงอุบลฯ ร่วมแสดงนิทรรศการด้านการประมง เนื่องในวันสัปดาห์วิทยาศาสตร์.. [2022-08-18] ประมงอำเภอเดชอุดม รับผิดชอบงานด้านประมง อำเภอทุ่งศรีอุดม  เจ้าตรวจเยี่.. [2022-08-18] ประมงอำเภอม่วงสามสิบ ตรวจฟาร์เพาะเลี้ยงวัตว์น้ำที่ขอขึ้นทะเบียน ทบ.1.. [2022-08-18] ประมงอำเภอนาจะหลวย เยี่ยมเยียน ติดตามผลการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้การเพิ.. [2022-08-18] สำนักงานประมงจังหวัดอุบลฯ ร่วมต้อนรับคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวง.. อ่านทั้งหมด 

ประมงอำเภอวารินขำราบ  ร่วมกับชุมชนบ้านกุดชุม ม.1 ต หนองกินเพล อ.วารินชำราบ ปล่อยพันธุ์ปลาซ่า (ปลาคุยราม) จำนวน  80 ถุง  

 บริการประชาชน  บริหารจัดการทรัพยากรประมง


วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น นางสุภาพร  วัฒนสิทธิ์  ประมงอำเภอวารินขำราบ  ร่วมกับชุมชนบ้านกุดชุม ม.1 ต หนองกินเพล อ.วารินชำราบ ปล่อยพันธุ์ปลาซ่า (ปลาคุยราม) จำนวน  80 ถุง เพื่อเพิ่มทรัพยากรสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ ตามโครงการผลผลิตพัฒนาศักยภาพด้านประมง ขอขอบคุณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดอุบลราชธานี ให้การสนับสนุนพันธุ์ปลาใน