ประมงอำเภอเขมราฐ ออกปฏิบัติงานติดตามและนัดเกษตรกรผู้ทำการประมง ในพื้นที่บ้านบุ่งซวย ม.2 ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี

[2022-01-17] จังหวัดอุบลฯ ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดอ.. [2022-01-17] ประมงอุบล ประสานงานตรวจสอบเอกสารหลักฐานให้ถูกต้อง ครบถ้วน และสมบูรณ์ ก.. [2022-01-17] ประมงอำเภอพิบูลมังสาหาร รับเอกสารๆเสนอโครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความ.. [2022-01-17] ประมง?อำเภอ?พิบูล?มัง?สา?หาร? ลงพื้นที่พบปะกลุ่มผู้ค้าตลาดเกษตรสีเขียว.. [2022-01-17] ประมงอำเภอนาจะหลวย ลงพื้นที่พบปะ เกษตรกร ชาวประมง และแม่ค้าที่จำหน่ายส.. [2022-01-17] ประมงอำเภอวารินชำราบ ลงพื้นที่ ตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอวารินชำราบ  จังหวัดอ.. [2022-01-17] ประมงอำเภอสิรินธร ลงพื้นที่พบปะ เกษตรกร ชาวประมง และแม่ค้าที่จำหน่ายสิ.. [2022-01-17]  ประมงอำเภอน้ำยืน  ออกตรวจเยี่ยมเกษตรกร   รายนางกิตติยา   สายแววหมู่ 1.. [2022-01-17] หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพฯ ลงพื้นที่เตรียมการประกวดสถาบันเกษตร.. [2022-01-17] ประมงอำเภอเขื่องในร่วมตรวจประเมิน ศพก.อ.เขื่องใน เพื่อเป็นตัวแทนเข้ารั..
อ่านทั้งหมด 

ประมงอำเภอเขมราฐ ออกปฏิบัติงานติดตามและนัดเกษตรกรผู้ทำการประมง ในพื้นที่บ้านบุ่งซวย ม.2 ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี  

 เผยเเพร่: 2022-01-17 |  อ่าน: 84 ครั้ง

 

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น.นายภราดร เอียดแก้ว ประมงอำเภอเขมราฐ ออกปฏิบัติงานติดตามและนัดเกษตรกรผู้ทำการประมง ในพื้นที่บ้านบุ่งซวย ม.2 ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี เพื่อประเมินคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมบริหารจัดการทรัพยากรประมงเชิงระบบนิเวศ (EAFM)ชุมชนแม่น้ำโขง ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดอุบลราชธานี ในวันที่ 1 ธ.ค.2564