ประมงอำเภอเขมราฐ ออกปฏิบัติงานติดตามและนัดเกษตรกรผู้ทำการประมง ในพื้นที่บ้านบุ่งซวย ม.2 ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี


[2022-08-18] ประมงอำเภอวารินชำราบ ประสานข้อมูลผู้นำชุมชนในการดำเนินโครงการจัดทำเขตพ.. [2022-08-18] ประมงอุบลฯ ร่วมกับกองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ กร.. [2022-08-18] ประมงอำเภอตระการพืชผล รับผิดชอบพื้นที่อำเภอดอนมดแดงลงพื้นที่ประสานงานด.. [2022-08-18]  ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ เยี่ยมเยียนกลุ่มเกษตรกรแปรรูปผลิตภัณฑ์ประมง ใ.. [2022-08-18] ติดตามโครงการส่งเสริมอาชีพประมงในพื้นที่ไม่เหมาะสมสำหรับการปลูกข้าวให้.. [2022-08-18] ประมงอุบลฯ ร่วมแสดงนิทรรศการด้านการประมง เนื่องในวันสัปดาห์วิทยาศาสตร์.. [2022-08-18] ประมงอำเภอเดชอุดม รับผิดชอบงานด้านประมง อำเภอทุ่งศรีอุดม  เจ้าตรวจเยี่.. [2022-08-18] ประมงอำเภอม่วงสามสิบ ตรวจฟาร์เพาะเลี้ยงวัตว์น้ำที่ขอขึ้นทะเบียน ทบ.1.. [2022-08-18] ประมงอำเภอนาจะหลวย เยี่ยมเยียน ติดตามผลการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้การเพิ.. [2022-08-18] สำนักงานประมงจังหวัดอุบลฯ ร่วมต้อนรับคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวง.. อ่านทั้งหมด 

ประมงอำเภอเขมราฐ ออกปฏิบัติงานติดตามและนัดเกษตรกรผู้ทำการประมง ในพื้นที่บ้านบุ่งซวย ม.2 ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี  

 บริการประชาชน  บริหารจัดการทรัพยากรประมง


วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น.นายภราดร เอียดแก้ว ประมงอำเภอเขมราฐ ออกปฏิบัติงานติดตามและนัดเกษตรกรผู้ทำการประมง ในพื้นที่บ้านบุ่งซวย ม.2 ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี เพื่อประเมินคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมบริหารจัดการทรัพยากรประมงเชิงระบบนิเวศ (EAFM)ชุมชนแม่น้ำโขง ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดอุบลราชธานี ในวันที่ 1 ธ.ค.2564