ประมงอำเภอโพธิ์ไทรร่วมประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 10/2564 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอโพธิ์ไทร ชั้น 2

[2022-01-17] จังหวัดอุบลฯ ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดอ.. [2022-01-17] ประมงอุบล ประสานงานตรวจสอบเอกสารหลักฐานให้ถูกต้อง ครบถ้วน และสมบูรณ์ ก.. [2022-01-17] ประมงอำเภอพิบูลมังสาหาร รับเอกสารๆเสนอโครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความ.. [2022-01-17] ประมง?อำเภอ?พิบูล?มัง?สา?หาร? ลงพื้นที่พบปะกลุ่มผู้ค้าตลาดเกษตรสีเขียว.. [2022-01-17] ประมงอำเภอนาจะหลวย ลงพื้นที่พบปะ เกษตรกร ชาวประมง และแม่ค้าที่จำหน่ายส.. [2022-01-17] ประมงอำเภอวารินชำราบ ลงพื้นที่ ตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอวารินชำราบ  จังหวัดอ.. [2022-01-17] ประมงอำเภอสิรินธร ลงพื้นที่พบปะ เกษตรกร ชาวประมง และแม่ค้าที่จำหน่ายสิ.. [2022-01-17]  ประมงอำเภอน้ำยืน  ออกตรวจเยี่ยมเกษตรกร   รายนางกิตติยา   สายแววหมู่ 1.. [2022-01-17] หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพฯ ลงพื้นที่เตรียมการประกวดสถาบันเกษตร.. [2022-01-17] ประมงอำเภอเขื่องในร่วมตรวจประเมิน ศพก.อ.เขื่องใน เพื่อเป็นตัวแทนเข้ารั..
อ่านทั้งหมด 

ประมงอำเภอโพธิ์ไทรร่วมประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 10/2564 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอโพธิ์ไทร ชั้น 2 

 เผยเเพร่: 2022-01-17 |  อ่าน: 49 ครั้ง

 

วันที่ 30 พฤศจิกายน  2564 
น.ส.ปวริศา บุตรนามท้าว
ประมงอำเภอโพธิ์ไทรร่วมประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 10/2564 โดยมีนายเขมราฐ ขัมภรัตน์ นายอำเภอโพธิ์ไทร? ? เป็นประธานการประจำเดือน คณะกรรมการบริหารงานอำเภอ(กบอ) และหัวหน้าส่วนราชการฯ ครั้งที่ 10/2564 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอโพธิ์ไทร ชั้น 2

ซึ่งในวันนี้ประมงอำเภอได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านการประมงให้ที่ประชุมได้รับทราบและช่วยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบข่าวสารโดยทั่วถึงกัน ดังนี้
    1. แจ้งเตือนเกษตรกรเฝ้าระวังการเลี้ยงสัตว์น้ำการในช่วงฤดูหนาว
    2. การประกาศเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำ
    3. การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ทบ.1
    4. การขึ้นทะเบียนชาวประมง ทบ.3