ประมงอำเภอนาจะหลวย  ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับอำเภอ  ( Single Commamd District : SCD ) ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอนาจะหลวย

[2022-01-21] สำนักงานประมงอำเภอสิรินธร บริการให้คำปรึกษาการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพา.. [2022-01-21] ประมงอำเภอตระการพืชผล ประชาสัมพันธ์ช่องทางการจำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำสด แ.. [2022-01-21] สำนักงานประมงอำเภอสิรินธร ลงพื้นที่พบปะ ชาวประมง และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน.. [2022-01-21] ประมงอำเภอโขงเจียม ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำโดยการ.. [2022-01-21] กฟผ.เขื่อนสิรินธร ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินฯ กรมประมง เยี่ยมชมทางเด.. [2022-01-21] การประกาศเจตนารมณ์ "สุจริต โปร่งใส มหาดไทยใสสะอาด 2565 " และ "งดรับ งด.. [2022-01-21] งดรับของขวัญในทุกเทศกาลและโอกาสเพื่อให้กรมประมงเป็นองค์กรคุณธรรม .. [2022-01-21] ประมงอำเภอวารินชำราบ  ลงพื้้นที่ติดตามและตรวจเยี่ยมฟาร์มเกษตรกรตามโครง.. [2022-01-21] ประมงอำเภอวารินชำราบ  สาธิตให้ความรู้ การทำอาหารลดต้นทุนในการเลี้ยงปลา.. [2022-01-21] การประเมินผลผลิตสัตว์น้ำก่อนปล่อยสัตว์น้ำในแหล่งน้ำ เพื่อให้ทราบปริมาณ.. อ่านทั้งหมด 

ประมงอำเภอนาจะหลวย  ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับอำเภอ  ( Single Commamd District : SCD ) ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอนาจะหลวย 

 เผยเเพร่: 2022-01-21 |  อ่าน: 72 ครั้ง

 

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. นายศุภวัฒน์ เที่ยงผดุง ประมงอำเภอนาจะหลวย  ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับอำเภอ  ( Single Commamd District : SCD ) ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอนาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายยรรยง ศรีม่วงกลาง เกษตรอำเภอนาจะหลวย เป็นประธาน ซึ่งการประชุมในวันนี้มีการพิจารณากลุ่มที่นำเสนอโครงการส่งเสริมการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน กลุ่ม/องค์กรเกษตรกร ในการผลิตการแปรรูป การทำผลิตภัณฑ์  และท่องเที่ยวเชิงเกษตร กิจกรรมที่ 1 ยกระดับวิสาหกิจชุมชนสู่การประกอบธุรกิจแบบครบวงจร จำนวน 3 กลุ่ม  ที่ประชุม ผ่าน 2 กลุ่ม ไม่ผ่าน 1 กลุ่ม เพื่อเสนอจังหวัดพิจารณาต่อไป