ประมงอำเภอโพธิ์ไทร ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี ติดตามการดำเนินงานโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร( ศพก.  882 )ประจำปีงบประมาณ 2565

[2022-01-21] สำนักงานประมงอำเภอสิรินธร บริการให้คำปรึกษาการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพา.. [2022-01-21] ประมงอำเภอตระการพืชผล ประชาสัมพันธ์ช่องทางการจำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำสด แ.. [2022-01-21] สำนักงานประมงอำเภอสิรินธร ลงพื้นที่พบปะ ชาวประมง และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน.. [2022-01-21] ประมงอำเภอโขงเจียม ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำโดยการ.. [2022-01-21] กฟผ.เขื่อนสิรินธร ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินฯ กรมประมง เยี่ยมชมทางเด.. [2022-01-21] การประกาศเจตนารมณ์ "สุจริต โปร่งใส มหาดไทยใสสะอาด 2565 " และ "งดรับ งด.. [2022-01-21] งดรับของขวัญในทุกเทศกาลและโอกาสเพื่อให้กรมประมงเป็นองค์กรคุณธรรม .. [2022-01-21] ประมงอำเภอวารินชำราบ  ลงพื้้นที่ติดตามและตรวจเยี่ยมฟาร์มเกษตรกรตามโครง.. [2022-01-21] ประมงอำเภอวารินชำราบ  สาธิตให้ความรู้ การทำอาหารลดต้นทุนในการเลี้ยงปลา.. [2022-01-21] การประเมินผลผลิตสัตว์น้ำก่อนปล่อยสัตว์น้ำในแหล่งน้ำ เพื่อให้ทราบปริมาณ.. อ่านทั้งหมด 

 ประมงอำเภอโพธิ์ไทร ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี ติดตามการดำเนินงานโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร( ศพก.  882 )ประจำปีงบประมาณ 2565  

 เผยเเพร่: 2022-01-21 |  อ่าน: 100 ครั้ง

 

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 
น.ส.ปวริศา บุตรนามท้าว
 ประมงอำเภอโพธิ์ไทร ร่วมกับ
นายประชุม  ดวนใหญ่ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง พร้อมด้วยและ 
ว่าที่ร.ต.วุฒิชาติ เชื้อชม เจ้าพนักงานประมง ติดตามการดำเนินงานโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร( ศพก.  882 )ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ศพก.เครือข่ายด้านการประมง 
นายนิรุตต์  แจ้งสว่าง ตำบลเหล่างาม 
อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี 

ศพก.เครือข่ายมีการดำเนินกิจกรรมอย่าง
ต่อเนื่อง และมีการเลี้ยงกบ หอยเชอรี่ และ ปลาดุก โดยได้นำเงินที่ได้รับการสนับสนุน 5,000 บาท ไปซื้อ พันธุ์ปลาดุก 2,000 บาท กระชังบก ขนาด 2×4 เมตรและ อาหารปลาจำนวน 5 กระสอบ  และมีการจำหน่ายผลผลิต ดังนี้ 
 1.กบ จำหน่ายราคา กก.ละ 130 บาท
2.ปลาดุก กก.ละ 80 บาท
ซึ่งมีการจำหน่ายทุกวันๆ และมีรายได้เสริมเป็นอย่างดี