การบูรณางานร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าวอินทรีย์ ณ  ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร (ศพก.หลัก) ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี

[2022-01-21] สำนักงานประมงอำเภอสิรินธร บริการให้คำปรึกษาการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพา.. [2022-01-21] ประมงอำเภอตระการพืชผล ประชาสัมพันธ์ช่องทางการจำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำสด แ.. [2022-01-21] สำนักงานประมงอำเภอสิรินธร ลงพื้นที่พบปะ ชาวประมง และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน.. [2022-01-21] ประมงอำเภอโขงเจียม ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำโดยการ.. [2022-01-21] กฟผ.เขื่อนสิรินธร ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินฯ กรมประมง เยี่ยมชมทางเด.. [2022-01-21] การประกาศเจตนารมณ์ "สุจริต โปร่งใส มหาดไทยใสสะอาด 2565 " และ "งดรับ งด.. [2022-01-21] งดรับของขวัญในทุกเทศกาลและโอกาสเพื่อให้กรมประมงเป็นองค์กรคุณธรรม .. [2022-01-21] ประมงอำเภอวารินชำราบ  ลงพื้้นที่ติดตามและตรวจเยี่ยมฟาร์มเกษตรกรตามโครง.. [2022-01-21] ประมงอำเภอวารินชำราบ  สาธิตให้ความรู้ การทำอาหารลดต้นทุนในการเลี้ยงปลา.. [2022-01-21] การประเมินผลผลิตสัตว์น้ำก่อนปล่อยสัตว์น้ำในแหล่งน้ำ เพื่อให้ทราบปริมาณ.. อ่านทั้งหมด 

การบูรณางานร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าวอินทรีย์ ณ  ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร (ศพก.หลัก) ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี  

 เผยเเพร่: 2022-01-21 |  อ่าน: 78 ครั้ง

 

วันที่ (24 พฤศจิกายน 2564) นายประชุม ดวนใหญ่ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง พร้อมด้วย นางสาวปวริศา บุตรนามท้าว ประมงอำเภอโพธิ์ไทร และว่าที่ ร.ต.วุฒิชาติ เชื้อชม เจ้าพนักงานประมง บูรณางานร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าวอินทรีย์ เพื่อสืบสารประเพณีไทยและร่วมสืบทอดวัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่สืบไป  ณ  ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร (ศพก.หลัก) แปลงนาข้าวนายธวัช แสงแดง หมู่ที่ 2 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี  สำหรับงานในวันนี้ประกอบด้วย
กิจกรรมการลงแขกเกี่ยวข้าวอินทรีย์
กิจกรรมการเลี้ยงสัตว์น้ำและการประมง
กิจกรรมลดเผาในพื้นที่การเกษตร 
กิจกรรมการจัดการน้ำในไร่นาด้วยระบบโคกหนองนาโมเดล

กิจกรรมแปรรูปผลผลิตเกษตรด้วยโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์
กิจกรรมใช้นวัตกรรมการเกษตรสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
กิจกรรมการจัดการเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน 
กิจกรรมการผลิตข้าวอินทรีย์และการสร้างมูลค่าเพิ่ม 
โดยการจัดกิจกรรมในวันนี้ได้รับเกียรติจากนายสมเพชร สร้อยสะคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานในพิธีลงแขกเกี่ยวข้าวอินทรีย์