ประมงอำเภอโขงเจียม ลงพื้นที่บ้านนาโพธิ์ใต้ ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ที่บ้าน นายศักดา วงค์ละคร ผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นประธานกลุ่มฯเพื่อร่วมประชุมกับคณะกรรมการโครงการธนาคารสินค้าเกษตรเพื่อระดมความคิดเห็นแผนการดำเนินงาน

[2022-01-21] สำนักงานประมงอำเภอสิรินธร บริการให้คำปรึกษาการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพา.. [2022-01-21] ประมงอำเภอตระการพืชผล ประชาสัมพันธ์ช่องทางการจำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำสด แ.. [2022-01-21] สำนักงานประมงอำเภอสิรินธร ลงพื้นที่พบปะ ชาวประมง และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน.. [2022-01-21] ประมงอำเภอโขงเจียม ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำโดยการ.. [2022-01-21] กฟผ.เขื่อนสิรินธร ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินฯ กรมประมง เยี่ยมชมทางเด.. [2022-01-21] การประกาศเจตนารมณ์ "สุจริต โปร่งใส มหาดไทยใสสะอาด 2565 " และ "งดรับ งด.. [2022-01-21] งดรับของขวัญในทุกเทศกาลและโอกาสเพื่อให้กรมประมงเป็นองค์กรคุณธรรม .. [2022-01-21] ประมงอำเภอวารินชำราบ  ลงพื้้นที่ติดตามและตรวจเยี่ยมฟาร์มเกษตรกรตามโครง.. [2022-01-21] ประมงอำเภอวารินชำราบ  สาธิตให้ความรู้ การทำอาหารลดต้นทุนในการเลี้ยงปลา.. [2022-01-21] การประเมินผลผลิตสัตว์น้ำก่อนปล่อยสัตว์น้ำในแหล่งน้ำ เพื่อให้ทราบปริมาณ.. อ่านทั้งหมด 

ประมงอำเภอโขงเจียม ลงพื้นที่บ้านนาโพธิ์ใต้ ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ที่บ้าน นายศักดา วงค์ละคร ผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นประธานกลุ่มฯเพื่อร่วมประชุมกับคณะกรรมการโครงการธนาคารสินค้าเกษตรเพื่อระดมความคิดเห็นแผนการดำเนินงาน 

 เผยเเพร่: 2022-01-21 |  อ่าน: 79 ครั้ง

 

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น.จ่าเอกศักดา สมศรี ประมงอำเภอโขงเจียม ลงพื้นที่บ้านนาโพธิ์ใต้ ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ที่บ้าน นายศักดา วงค์ละคร ผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นประธานกลุ่มฯเพื่อร่วมประชุมกับคณะกรรมการโครงการธนาคารสินค้าเกษตรเพื่อระดมความคิดเห็นแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการ จัดตั้งคณะกรรมการ ข้อกำหนดกฏระเบียบของกลุ่มเรียบร้อย และจะได้นำเสนอสำนักงานประมงจังหวัดต่อไป