ประมงอำเภอเขมราฐ ออก ปฏิบัติงานตรวจเยี่ยมการดำเนินงานภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้เพื่อเพิ่มผลผลิตสินค้าเกษตร ศูนย์เครือข่ายปี 2564 ของนายประสงค์ ศรีจรัส ที่บ้านบุ่งขี้เหล็ก ม.4 ต.นาแวง อ.เขมราฐ จ.อุบลฯ

การประชุมชี้แจงแนวทางการควบคุม กำกับดูแลวัตถุอันตรายและการค้าปัจจัยการ.. [2021-11-25 ] ประมงอำเภอตระการพืชผล ผู้รับผิดชอบด้านการประมงอำเภอดอนมดแดง ร่วมประชุม.. [2021-11-25 ] การประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลกระทบต่อภาคการเกษตรจากการเปลี.. [2021-11-25 ] ประมงอำเภอนาจะหลวย  ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับอำ.. [2021-11-25 ] การประชุมรับฟังชี้แจงโครงการสำคัญตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ภายใต้ค.. [2021-11-25 ]  ประมงอำเภอโพธิ์ไทร ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี .. [2021-11-25 ] หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง เข้าร่วมประชุมเชื่อมโยงการด.. [2021-11-25 ] การบูรณางานร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกิจกรรมลงแ.. [2021-11-25 ] ประมงอำเภอโขงเจียม ลงพื้นที่บ้านนาโพธิ์ใต้ ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจี.. [2021-11-25 ] ประมงอำเภอเขื่องใน ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับอำเ.. [2021-11-25 ]
อ่านทั้งหมด 

ประมงอำเภอเขมราฐ ออก ปฏิบัติงานตรวจเยี่ยมการดำเนินงานภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้เพื่อเพิ่มผลผลิตสินค้าเกษตร ศูนย์เครือข่ายปี 2564 ของนายประสงค์ ศรีจรัส ที่บ้านบุ่งขี้เหล็ก ม.4 ต.นาแวง อ.เขมราฐ จ.อุบลฯ 

 เผยเเพร่: 2021-11-25  |  อ่าน: 62 ครั้ง

 

วันที่  27 ตุลาคม 2564 นายภราดร เอียดแก้ว ประมงอำเภอเขมราฐ ออก ปฏิบัติงานตรวจเยี่ยมการดำเนินงานภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้เพื่อเพิ่มผลผลิตสินค้าเกษตร ศูนย์เครือข่ายปี 2564 ของนายประสงค์ ศรีจรัส ที่บ้านบุ่งขี้เหล็ก ม.4 ต.นาแวง อ.เขมราฐ จ.อุบลฯ ดำเนินการเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยและจับผลผลิตหมดแล้ว ทั้งบริโภคและจำหน่าย ประมาณ 160 ก.ก ขาย ก.ก ละ 60 บาท และตอนนี้ได้นำปลาดุกชุดใหม่มาปล่อยลงเลี้ยงแล้ว ประมาณ 1 เดือน และนอกจากนี้ยังเลี้ยงปลาน้ำจืดอีกหลายชนิด เช่น ปลาหมอ ปลาตะเพียน ปลานิล ฯ