ประมงจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมติดตามและขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมยางนา สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี

การประชุมชี้แจงแนวทางการควบคุม กำกับดูแลวัตถุอันตรายและการค้าปัจจัยการ.. [2021-11-25 ] ประมงอำเภอตระการพืชผล ผู้รับผิดชอบด้านการประมงอำเภอดอนมดแดง ร่วมประชุม.. [2021-11-25 ] การประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลกระทบต่อภาคการเกษตรจากการเปลี.. [2021-11-25 ] ประมงอำเภอนาจะหลวย  ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับอำ.. [2021-11-25 ] การประชุมรับฟังชี้แจงโครงการสำคัญตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ภายใต้ค.. [2021-11-25 ]  ประมงอำเภอโพธิ์ไทร ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี .. [2021-11-25 ] หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง เข้าร่วมประชุมเชื่อมโยงการด.. [2021-11-25 ] การบูรณางานร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกิจกรรมลงแ.. [2021-11-25 ] ประมงอำเภอโขงเจียม ลงพื้นที่บ้านนาโพธิ์ใต้ ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจี.. [2021-11-25 ] ประมงอำเภอเขื่องใน ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับอำเ.. [2021-11-25 ]
อ่านทั้งหมด 

ประมงจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมติดตามและขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมยางนา สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี  

 เผยเเพร่: 2021-11-25  |  อ่าน: 51 ครั้ง

 

วันที่ 27 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น.นายศุภกิตติ์ ใสกระจ่าง ประมงจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมติดตามและขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมยางนา สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จีงหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายอภัย สุทธิสังข์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมผ่านระบบทางไกลออนไลน์(Appication Zoom)