ประมงอำเภอตระการพืชผล ผู้รับผิดชอบงานด้านประมงอำเภอดอนมดแดง พร้อมด้วยเจ้าพนักงานป้องกัน บรรเทา สาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมดแดง

การประชุมชี้แจงแนวทางการควบคุม กำกับดูแลวัตถุอันตรายและการค้าปัจจัยการ.. [2021-11-25 ] ประมงอำเภอตระการพืชผล ผู้รับผิดชอบด้านการประมงอำเภอดอนมดแดง ร่วมประชุม.. [2021-11-25 ] การประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลกระทบต่อภาคการเกษตรจากการเปลี.. [2021-11-25 ] ประมงอำเภอนาจะหลวย  ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับอำ.. [2021-11-25 ] การประชุมรับฟังชี้แจงโครงการสำคัญตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ภายใต้ค.. [2021-11-25 ]  ประมงอำเภอโพธิ์ไทร ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี .. [2021-11-25 ] หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง เข้าร่วมประชุมเชื่อมโยงการด.. [2021-11-25 ] การบูรณางานร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกิจกรรมลงแ.. [2021-11-25 ] ประมงอำเภอโขงเจียม ลงพื้นที่บ้านนาโพธิ์ใต้ ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจี.. [2021-11-25 ] ประมงอำเภอเขื่องใน ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับอำเ.. [2021-11-25 ]
อ่านทั้งหมด 

ประมงอำเภอตระการพืชผล ผู้รับผิดชอบงานด้านประมงอำเภอดอนมดแดง พร้อมด้วยเจ้าพนักงานป้องกัน บรรเทา สาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมดแดง 

 เผยเเพร่: 2021-11-25  |  อ่าน: 43 ครั้ง

 

  วันที่ 27 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น. นางสาวหรรษา  ชิตกุล ประมงอำเภอตระการพืชผล ผู้รับผิดชอบงานด้านประมงอำเภอดอนมดแดง พร้อมด้วยเจ้าพนักงานป้องกัน บรรเทา สาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมดแดง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 และตัวแทน อกม.ประจำหมู่บ้าน สำรวจข้อมูลผู้ได้รับความเสียหายจากพายุโซนร้อนเตี้ยนหมู่ ด้านประมง จำนวน 1 ราย ในเขตพื้นที่ตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี