หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง เข้าร่วมประชุมสรุปผลการคัดเลือกรูปแบบทางแยกที่เหมาะสมของโครงการสำรวจและออกแบบทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 231 กับทางหลวงหมายเลข  226 (แยกคำน้ำแซบ) จังหวัดอุบลราชธานี

การประชุมชี้แจงแนวทางการควบคุม กำกับดูแลวัตถุอันตรายและการค้าปัจจัยการ.. [2021-11-25 ] ประมงอำเภอตระการพืชผล ผู้รับผิดชอบด้านการประมงอำเภอดอนมดแดง ร่วมประชุม.. [2021-11-25 ] การประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลกระทบต่อภาคการเกษตรจากการเปลี.. [2021-11-25 ] ประมงอำเภอนาจะหลวย  ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับอำ.. [2021-11-25 ] การประชุมรับฟังชี้แจงโครงการสำคัญตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ภายใต้ค.. [2021-11-25 ]  ประมงอำเภอโพธิ์ไทร ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี .. [2021-11-25 ] หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง เข้าร่วมประชุมเชื่อมโยงการด.. [2021-11-25 ] การบูรณางานร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกิจกรรมลงแ.. [2021-11-25 ] ประมงอำเภอโขงเจียม ลงพื้นที่บ้านนาโพธิ์ใต้ ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจี.. [2021-11-25 ] ประมงอำเภอเขื่องใน ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับอำเ.. [2021-11-25 ]
อ่านทั้งหมด 

หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง เข้าร่วมประชุมสรุปผลการคัดเลือกรูปแบบทางแยกที่เหมาะสมของโครงการสำรวจและออกแบบทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 231 กับทางหลวงหมายเลข  226 (แยกคำน้ำแซบ) จังหวัดอุบลราชธานี 

 เผยเเพร่: 2021-11-25  |  อ่าน: 44 ครั้ง

 

วันพุธที่ 27 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 -12.00 น. นายศุภกิตติ์ ใสกระจ่าง ประมงจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้นายสุนทร รุ่งเรือง หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง เข้าร่วมประชุมสรุปผลการคัดเลือกรูปแบบทางแยกที่เหมาะสมของโครงการสำรวจและออกแบบทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 231 กับทางหลวงหมายเลข  226 (แยกคำน้ำแซบ) จังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมทับทิมสยาม 4 ชั้น 5 โรงแรมสุนีย์แกรนด์  แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน