ประมงอำเภอวารินชำราบ ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนฟาร์มเลี้ยงกบของเกษตรกร รายนาง พรณะรินทร์  ขำปัญญา  บ้านเลขที่ 78 ม.12 บ้านทุ่งพัฒนา  ต.บุ่งไหม อ.วารินชำราบ

การประชุมชี้แจงแนวทางการควบคุม กำกับดูแลวัตถุอันตรายและการค้าปัจจัยการ.. [2021-11-25 ] ประมงอำเภอตระการพืชผล ผู้รับผิดชอบด้านการประมงอำเภอดอนมดแดง ร่วมประชุม.. [2021-11-25 ] การประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลกระทบต่อภาคการเกษตรจากการเปลี.. [2021-11-25 ] ประมงอำเภอนาจะหลวย  ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับอำ.. [2021-11-25 ] การประชุมรับฟังชี้แจงโครงการสำคัญตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ภายใต้ค.. [2021-11-25 ]  ประมงอำเภอโพธิ์ไทร ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี .. [2021-11-25 ] หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง เข้าร่วมประชุมเชื่อมโยงการด.. [2021-11-25 ] การบูรณางานร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกิจกรรมลงแ.. [2021-11-25 ] ประมงอำเภอโขงเจียม ลงพื้นที่บ้านนาโพธิ์ใต้ ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจี.. [2021-11-25 ] ประมงอำเภอเขื่องใน ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับอำเ.. [2021-11-25 ]
อ่านทั้งหมด 

ประมงอำเภอวารินชำราบ ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนฟาร์มเลี้ยงกบของเกษตรกร รายนาง พรณะรินทร์  ขำปัญญา  บ้านเลขที่ 78 ม.12 บ้านทุ่งพัฒนา  ต.บุ่งไหม อ.วารินชำราบ  

 เผยเเพร่: 2021-11-25  |  อ่าน: 37 ครั้ง

 

วันที่ 26 ตุลาคม 2564 เวลา 11.30 น. นางสุภาพร  วัฒนสิทธิ์  ประมงอำเภอวารินชำราบ ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนฟาร์มเลี้ยงกบของเกษตรกร รายนาง พรณะรินทร์  ขำปัญญา  บ้านเลขที่ 78 ม.12 บ้านทุ่งพัฒนา  ต.บุ่งไหม อ.วารินชำราบ  มีบ่อเลี้ยงกบขนาด 2.50 x 7 เมตร จำนวน 10 บ่อ ผลผลิตในการจับเฉลี่ย 3000 กก.ต่อปี จำหน่ายในราคา  กก.ละ70 บาท ขนาดโซต์ 7-8 ตัวด่อกก.  แต่ช่วงนี้ชะลอการเลี้ยง มีกบเหลือค้างในบ่อประมาณ 50 กก.  จะเริ่มปล่อยและเลี้ยงอีกครั้งช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2565