เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมงให้บริการแก่เกษตรกรอำเภอสว่างวีระวงศ์ จำนวน 1 ราย ที่เดินทางมาขอต่ออายุทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ทบ.1

การมอบปัจจัยการผลิตโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ เฟส 2 ให้แก่เก.. [2021-12-03 ] ประมงอำเภอม่วงสามสิบ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันพระบร.. [2021-12-03 ] ประมงอำเภอโพธิ์ไทร ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลการทำประมงในพื้นที่น้ำจืดจังหวั.. [2021-12-03 ] ประมงจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมเปิดงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้า.. [2021-12-03 ] ประมงอำเภอสิรินธร  ลงพื้นที่ดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้า.. [2021-12-03 ] ประมงอำเภอโขงเจียม ร่วมประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย สารวัตร  อำเภอ.. [2021-12-03 ] การบูรณางานเพื่อตรวจรับและส่งมอบปัจจัยการผลิต แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโคร.. [2021-12-03 ] ประมงอำเภอตระการพืชผล เข้าร่วมการประชุม หัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 12/.. [2021-12-03 ] การเตรียมแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสานฝันและยกระดับรายได้เกษต.. [2021-12-03 ]  ประมงอำเภอวารินชำราบ  รับผิดชอบงานด้านประมงอำเภอสำโรง  ลงพื้นที่ติดตา.. [2021-12-03 ]
อ่านทั้งหมด 

เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมงให้บริการแก่เกษตรกรอำเภอสว่างวีระวงศ์ จำนวน 1 ราย ที่เดินทางมาขอต่ออายุทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ทบ.1  

 เผยเเพร่: 2021-12-03  |  อ่าน: 53 ครั้ง

 

วันนี้ (26 ตุลาคม 2564 ) เวลา 09.05 น. ณ ห้องปฏิบัติงานกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง นายบัญชา ไกยสิทธิ์ นักวิชาการประมง ให้บริการแก่เกษตรกรอำเภอสว่างวีระวงศ์ จำนวน 1 ราย ที่เดินทางมาขอต่ออายุทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ทบ.1 เจ้าหน้าที่จึงได้ดำเนินการต่ออายุทะเบียน และออกบัตรใบใหม่ให้เพื่อเป็นหลักฐานเรียบร้อยแล้ว