การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้โปรแกรม QGIS เพื่อประโยชน์ในการนำไปประยุกต์ใช้กับการวางเขตข้อมูลด้านการประมง

การมอบปัจจัยการผลิตโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ เฟส 2 ให้แก่เก.. [2021-12-03 ] ประมงอำเภอม่วงสามสิบ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันพระบร.. [2021-12-03 ] ประมงอำเภอโพธิ์ไทร ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลการทำประมงในพื้นที่น้ำจืดจังหวั.. [2021-12-03 ] ประมงจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมเปิดงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้า.. [2021-12-03 ] ประมงอำเภอสิรินธร  ลงพื้นที่ดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้า.. [2021-12-03 ] ประมงอำเภอโขงเจียม ร่วมประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย สารวัตร  อำเภอ.. [2021-12-03 ] การบูรณางานเพื่อตรวจรับและส่งมอบปัจจัยการผลิต แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโคร.. [2021-12-03 ] ประมงอำเภอตระการพืชผล เข้าร่วมการประชุม หัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 12/.. [2021-12-03 ] การเตรียมแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสานฝันและยกระดับรายได้เกษต.. [2021-12-03 ]  ประมงอำเภอวารินชำราบ  รับผิดชอบงานด้านประมงอำเภอสำโรง  ลงพื้นที่ติดตา.. [2021-12-03 ]
อ่านทั้งหมด 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้โปรแกรม QGIS เพื่อประโยชน์ในการนำไปประยุกต์ใช้กับการวางเขตข้อมูลด้านการประมง 

 เผยเเพร่: 2021-12-03  |  อ่าน: 52 ครั้ง

 

วันที่ 25 ตุลาคม 2564 เวลา 10.30 น. ณ ห้องปฏิบัติงานกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง นายประชุม ดวนใหญ่ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง พร้อมด้วยนายบัญชา ไกยสิทธิ์ นักวิชาการประมง และ ว่าที่ร.ต.วุฒิชาติ เชื้อชม เจ้าพนักงานประมง ร่วมกับนายทศพร  สาธรวิศิษฐ์ อาจารย์ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี แลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้โปรแกรม QGIS เพื่อประโยชน์ในการนำไปประยุกต์ใช้กับการวางเขตข้อมูลด้านการประมง เช่น ข้อมูลศูนย์ฯ ศพก.เครือข่ายด้านการประมง และข้อมูลพิกัดการวางกระชังเลี้ยงปลา เป็นต้น