ประมงอำเภอวารินชำราบ ลงพื้นที่สอบถามข้อมูลการดำเนินการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนน้ำพริกแจ่วบองบ้านเกษตรสมบูรณ์  เลขที่ 64 ม.10 ต.แสนสุข  อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

การมอบปัจจัยการผลิตโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ เฟส 2 ให้แก่เก.. [2021-12-03 ] ประมงอำเภอม่วงสามสิบ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันพระบร.. [2021-12-03 ] ประมงอำเภอโพธิ์ไทร ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลการทำประมงในพื้นที่น้ำจืดจังหวั.. [2021-12-03 ] ประมงจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมเปิดงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้า.. [2021-12-03 ] ประมงอำเภอสิรินธร  ลงพื้นที่ดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้า.. [2021-12-03 ] ประมงอำเภอโขงเจียม ร่วมประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย สารวัตร  อำเภอ.. [2021-12-03 ] การบูรณางานเพื่อตรวจรับและส่งมอบปัจจัยการผลิต แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโคร.. [2021-12-03 ] ประมงอำเภอตระการพืชผล เข้าร่วมการประชุม หัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 12/.. [2021-12-03 ] การเตรียมแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสานฝันและยกระดับรายได้เกษต.. [2021-12-03 ]  ประมงอำเภอวารินชำราบ  รับผิดชอบงานด้านประมงอำเภอสำโรง  ลงพื้นที่ติดตา.. [2021-12-03 ]
อ่านทั้งหมด 

ประมงอำเภอวารินชำราบ ลงพื้นที่สอบถามข้อมูลการดำเนินการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนน้ำพริกแจ่วบองบ้านเกษตรสมบูรณ์  เลขที่ 64 ม.10 ต.แสนสุข  อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 

 เผยเเพร่: 2021-12-03  |  อ่าน: 67 ครั้ง

 

วันที่ 25 ตุลาคม 2564  นางสุภาพร วัฒนสิทธิ์  ประมงอำเภอวารินชำราบ ลงพื้นที่สอบถามข้อมูลการดำเนินการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนน้ำพริกแจ่วบองบ้านเกษตรสมบูรณ์  เลขที่ 64 ม.10 ต.แสนสุข  อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี