ประมงอำเภอโพธิ์ไทร เข้าร่วมพิธีวันคล้ายวัน?สวรรคต?พระ?บาท?สมเด็จ?พระจุลจอม?เกล้าเจ้าอยู่หัว? ณ? บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ลานหน้าที่?ว่า?การ?อำเภอโพธิ์ไทร? จังหวัดอุบลราชธานี

ประมงอำเภอสิรินธร ตรวจเยี่ยมศพก.เครือข่ายด้านประมง ณ ศพก.เครือข่ายด้าน.. [2021-12-09 ] ประมงอำเภอน้ำยืน  ร่วมมอบผ้าห่ม " ไทยเบฟ ...รวมใจต้านภัยหนาว"  ให้กับพ.. [2021-12-09 ] ประมงอำเภอวารินชำราบ ลงพื้นที่ ติดตามผลการดำเนินการโครงการ 1 ตำบล 1 กล.. [2021-12-09 ]  ประมงอำเภอวารินชำราบ  ร่วมประชุมคณะทำงานสร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใ.. [2021-12-09 ] ประมงอำเภอม่วงสามสิบ ออกตรวจติดตามผลผลิตสัตว์น้ำของเกษตรกรที่เข้าร่วมโ.. [2021-12-09 ] ประมงอำเภอโพธิ์ไทร รับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิ.. [2021-12-09 ] ทีเด็ด ประมงอุบลฯ "เลี้ยงกุ้งฝอย"ในถังไฟเบอร์กลาส เลี้ยงง่าย โตไว ขยาย.. [2021-12-09 ] ประมงอำเภอพิบูลมังสาหาร ลงพื้นที่ ต.หนองบัวฮี อ.พิบูลมังสาหาร เพื่อติด.. [2021-12-09 ] ประมงอำเภอตระการพืชผล ผู้รับผิดชอบงานด้านประมงอำเภอดอนมดแดง ปลดประกาศ.. [2021-12-09 ] ประมงอำเภอเขมราฐ ออกปฏิบัติงานตรวจติดตามการเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยและร่วม.. [2021-12-08 ]
อ่านทั้งหมด 

ประมงอำเภอโพธิ์ไทร เข้าร่วมพิธีวันคล้ายวัน?สวรรคต?พระ?บาท?สมเด็จ?พระจุลจอม?เกล้าเจ้าอยู่หัว? ณ? บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ลานหน้าที่?ว่า?การ?อำเภอโพธิ์ไทร? จังหวัดอุบลราชธานี 

 เผยเเพร่: 2021-12-08  |  อ่าน: 69 ครั้ง

 

วันที่ 23 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30? น.? น.ส.ปวริศา บุตรนามท้าว ประมงอำเภอโพธิ์ไทร พร้อมด้วย? หัวหน้าส่วนราชการ? หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ? เครือข่ายสถานศึกษา? ทหาร? ตำรวจ? ฝ่ายปกครอง? องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กำนัน? ผู้ใหญ่บ้าน?ฯลฯ? และประชาชนพื้นที่?? เข้าร่วมพิธีวันคล้ายวัน?สวรรคต?พระ?บาท?สมเด็จ?พระจุลจอม?เกล้าเจ้าอยู่หัว? ณ? บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ลานหน้าที่?ว่า?การ?อำเภอโพธิ์ไทร? จังหวัดอุบลราชธานี

โดยมีนายเขมราฐ? ขัมภรัตน์? นายอำเภอโพธิ์ไทร? เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลา?เนื่องในวันปิยมหา?ราช