ประมงอำเภอเขื่องในและ เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกันปั้นก้อนจุลินทรีย์ ปม.1 สำหรับนำไปมอบให้กลุ่มเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลาในกระชังแม่น้ำมูล พื้นที่ตำบลกุดลาด อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

การประชุมชี้แจงแนวทางการควบคุม กำกับดูแลวัตถุอันตรายและการค้าปัจจัยการ.. [2021-11-25 ] ประมงอำเภอตระการพืชผล ผู้รับผิดชอบด้านการประมงอำเภอดอนมดแดง ร่วมประชุม.. [2021-11-25 ] การประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลกระทบต่อภาคการเกษตรจากการเปลี.. [2021-11-25 ] ประมงอำเภอนาจะหลวย  ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับอำ.. [2021-11-25 ] การประชุมรับฟังชี้แจงโครงการสำคัญตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ภายใต้ค.. [2021-11-25 ]  ประมงอำเภอโพธิ์ไทร ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี .. [2021-11-25 ] หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง เข้าร่วมประชุมเชื่อมโยงการด.. [2021-11-25 ] การบูรณางานร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกิจกรรมลงแ.. [2021-11-25 ] ประมงอำเภอโขงเจียม ลงพื้นที่บ้านนาโพธิ์ใต้ ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจี.. [2021-11-25 ] ประมงอำเภอเขื่องใน ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับอำเ.. [2021-11-25 ]
อ่านทั้งหมด 

ประมงอำเภอเขื่องในและ เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกันปั้นก้อนจุลินทรีย์ ปม.1 สำหรับนำไปมอบให้กลุ่มเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลาในกระชังแม่น้ำมูล พื้นที่ตำบลกุดลาด อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี  

 เผยเเพร่: 2021-11-25  |  อ่าน: 56 ครั้ง

 

วันที่ 21 ตุลาคม 2564  เวลา 13.00 น. ณ สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี นายวิทยา โกษาผล ประมงอำเภอเขื่องใน พร้อมด้วยว่าที่ ร.ต. วุฒิชาติ เชื้อชม เจ้าพนักงานประมง นางสาวเสาวภรณ์  ภูมิคำ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน และนางสาวอาทิตยา อุทัยวัฒน์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ร่วมกันปั้นก้อนจุลินทรีย์ ปม.1 สำหรับนำไปมอบให้กลุ่มเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลาในกระชังแม่น้ำมูล พื้นที่ตำบลกุดลาด อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ในวันอังคารที่ 26 ตุลาคม 2564 ณ ศาลาประชาคมกลางบ้าน ม.7 ตำบลบุ่งไหม อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี