สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมบูรณาการกับศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดอุบลราชธานี ร่วมต้อนรับพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ณ วัดป่าศรีแสงธรรม บ้านดงดิบ ตำบลห้วยยาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

การประชุมชี้แจงแนวทางการควบคุม กำกับดูแลวัตถุอันตรายและการค้าปัจจัยการ.. [2021-11-25 ] ประมงอำเภอตระการพืชผล ผู้รับผิดชอบด้านการประมงอำเภอดอนมดแดง ร่วมประชุม.. [2021-11-25 ] การประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลกระทบต่อภาคการเกษตรจากการเปลี.. [2021-11-25 ] ประมงอำเภอนาจะหลวย  ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับอำ.. [2021-11-25 ] การประชุมรับฟังชี้แจงโครงการสำคัญตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ภายใต้ค.. [2021-11-25 ]  ประมงอำเภอโพธิ์ไทร ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี .. [2021-11-25 ] หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง เข้าร่วมประชุมเชื่อมโยงการด.. [2021-11-25 ] การบูรณางานร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกิจกรรมลงแ.. [2021-11-25 ] ประมงอำเภอโขงเจียม ลงพื้นที่บ้านนาโพธิ์ใต้ ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจี.. [2021-11-25 ] ประมงอำเภอเขื่องใน ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับอำเ.. [2021-11-25 ]
อ่านทั้งหมด 

สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมบูรณาการกับศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดอุบลราชธานี ร่วมต้อนรับพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ณ วัดป่าศรีแสงธรรม บ้านดงดิบ ตำบลห้วยยาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี 

 เผยเเพร่: 2021-11-25  |  อ่าน: 100 ครั้ง

 

วันที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 10.30 น. สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมบูรณาการกับศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดอุบลราชธานี โดยนายธีระชัย พงศ์จรรยากุล  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนายสุนทร รุ่งเรือง หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการด้านการประมง จ่าเอกศักดา สมศรี ประมงอำเภอโขงเจียม และคณะ ร่วมต้อนรับพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะ เดินทางมาตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ตรวจเยี่ยมแหล่งเรียนรู้พลังงานทดแทน “โคกอีโด่ยวัลเลย์ ณ โรงเรียนศรีแสงธรรม และแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ โคก หนอง นา โมเดล ณ วัดป่าศรีแสงธรรม บ้านดงดิบ ตำบลห้วยยาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี และพบปะเครือข่ายโคก หนอง นา ของวัดป่าศรีแสงธรรม และจิตอาสาพัฒนาชุมชน กิจกรรมปลูกป่าเพอร์มาคัลเจอร์ : กล้วย   (ทำหลุมปลูกป่า ห่มดิน ให้ปุ๋ยแห้ง ปุ้ยน้ำ) เยี่ยมชมฐานการเรียนรู้ "คนมีไฟ ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ควบคุมระบบการเปิด-ปิด ด้วยระบบ IOT เพื่อรดน้ำต้นไม้เป็นสมาร์ทฟาร์มในโคก หนอง นา" ปล่อยแหนแดงและปุยพืชสด พร้อมเยี่ยมชมโครงการพระราชทานโคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง

ทั้งนี้ท่านนายกรัฐมนตรี ได้มอบพันธุ์ปลาตะเพียนขาว ให้กับตัวแทนเครือข่าย โคก หนอง นา โมเดล ในพื้นที่ จำนวน 100,000 ตัว เพื่อนำไปปล่อย ต่อไป